RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Economie și afaceri

Acordarea TICHETELOR de masă: aspectele pe care trebuie neapărat să le ştii

Tichetele de masă reprezintă cel mai cunoscut beneficiu pe care îl primesc salariaţii, iar acordarea acestora se face în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă și ale normelor sale de aplicare (Hotărârea Guvernului nr. 23/2015).

 

Beneficiarii tichetelor și modul de emitere

  

Salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul unităților cooperatiste și a celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă. Tichetele de masă pot fi emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic și sunt destinate exclusiv alocației individuale de hrană și sunt suportate integral pe costuri de către angajator.

Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar, și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Angajatorul, în urma consultării cu reprezentanții salariaților sau cu organizațiile sindicale legal constituite, este cel care are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă și sub ce formă. Angajatorii care acordă tichete de masă salariaților evidențiază în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită “Tichete de masă”, sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Tichetele de masă se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice (unități emitente) sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurante sau bufete.

Valoarea și modul de distribuire

Valoarea nominală a unui tichet de masă, în prezent, nu poate depăși suma de 9,41 lei. Valoarea nominală a unui tichet de masă poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, de către angajator. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. Astfel, salariatul va putea utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate. Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din lună pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz.

Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 142/1998, nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:

a) se află în concediu de odihnă;

b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum și de zile festive și de sărbătoare legală sau de alte zile libere acordate conform altor acte normative sau contractelor colective de muncă;

c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare ori detașare;

d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi prezentă la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare din lună.

Un aspect important, este că în cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, potrivit avocatnet.ro.

 

Sursa: oradeiasi.ro

Related posts

Din mai 2018, cumpărătorii mașinilor la mâna a doua vor putea fi amendați dacă nu anunță tranzacțiile

Redacția

Bonul cu valoarea de 312 lei, câştigător la Loteria bonurilor

Redacția

O noua serie de bilete de tratament pentru pensionarii ieseni

Redacția
Încarcă...