NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Educație

Programul internaţional Junior Achievement implementat la Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” din Hălăuceşti

Comunicat de presă: Provocările educaţionale ale secolului al XXI lea si cele ale societăţii actuale obligă instituţiile de învăţământ să evolueze, să se adapteze si să răspundă necesităţilor şi exigenţelor educabililor.

Plecând de la această necesitate şi realitate şi analizând nevoile şi dorinţele elevilor şi părinţilor, tinându-se cont de rezultatele foarte bune obţinute în ultimii ani la Examenele Naţionale(peste 80% promovabilitate), s-a ajuns la concluzia că implementarea unor proiecte şi programe internaţionale privind Succesul profesional şi Educaţia antreprenorială ar fi un plus şi de un real folos pentru elevii instituţiei noastre.

Junior Achievementeste (JA)esteceamai mare organizaţieinternaţională de educaţieeconomicăşiantreprenorială, programeleacesteiafiindurmateîn 40 de țări din Europa șipeste 100 de ţăridin lume[1].Junior Achievement România, organizaţie non-profit, a fostfondatăînanul 1993 şieste parte a JA Worldwide®, USA şi JA Europe.ÎnRomânia, programele JA de tip „learning by doing”, project based, sunturmateanual de peste 200.000 de elevișistudenți din peste 1.700 de instituţii de învăţământşi se desfăşoară local înparteneriat cu MinisterulEducaţieiNaționale, instituţiile de învăţământşicomunitatea de afaceri.JA Româniaoferă, în mod gratuit, instituțiilorșcolare, cadrelordidacticeșielevilorprograme de tipul „learning by doing”, adaptatespecificitățiișicategoriilor de vârstă din sistemuleducaționalromânesc.Programele JA suntimplementateînparteneriat cu MinisterulEducațieiNaționale, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003, iarkiturile JA (manuale, ghiduripentruprofesorișivoluntari, fișepentruactivități) au acordul MEN (3637/11.10.2017) învedereautilizării la clasă[2].

Programele internaţionale JA:

Dezvoltă, în şcoală, competenţe esenţiale pentru carieră şi viaţă.

Sunt „learning by doing”, eleviiînvaţăprinexperienţe concrete, studii de caz, jocurişicompetiţii.

Oferăelevilorşiprofesoriloracces la reţeaua international JA – 39 tări din Europa şi 123 de ţări din lume

La nivelul Liceulu Teoretic Bogdan Vodă din Hălăuceşti se implementează două programe JA în anul şcolar 2019-2020, sub formă de CDS/Opţional/CDL, predate de profesor Iulian Ghercă:

Succesul profesional – Clasa a XII a

Mini-compania – Clasa a XI a

La aceste cursuri participă 55 de elevi de clasa a XII a şi 24 de elevi de clasa a XI a.

Mini-compania – Curriculumulpentruaceastădisciplinăopţionalărăspundecerinţelor de strategieşifinalitate ale procesuluieducaţional formulate înLegeaEducaţiei, darînprimulrândcerinţelor de educaţieeconomicăîncondiţiilesprijiniriitinereigeneraţiiînvedereaadaptăriicâtmairapide la principiileeconomiei de piaţă.

ProgramulSuccesulprofesionalfurnizeazătinerilorinformaţiilenecesarepentru a-şiputea forma un mod de viaţăsănătos, pentru a deveniconsumatorieducaţi.

Încadrulcursurilor se vorabordasubiectecastilul de viaţă, strategii de viaţăşicarieră, resursele, produseleşiconsumatorii, tineriifiindscoşi din mediulloreducaţional specific şiantrenaţiîntr-o experienţădinamică, motivantă, care le poateschimbaîntr-un mod pozitivconcepţiadesprelumeşiviaţă, prininteracţiunea cu consultanţii Junior Achievement şi cu profesorii care le vorţineprezentărişi-ivorangrenaînworkshopuri cu următoareleconţinuturi: Eu, Dezvoltareapersonală, Motivaţia, Explorareaoportunităţilor[3].

                Sperămcăimplementareunorpriecteşiprograme international la nivelulinstituţieinoastresăcreascagradul de atractivitatepentruelevişisă-iajuteîn mod real înprocesul de dezvoltarepersonală, educaţionalăşi ulterior profesională.
 
loading...
Advertisements

Related posts

Zi cu bucurie la Asociaţia „Lumină şi Dar”

Redacția

Prefectul a anunțat că toate școlile din județul Iași sunt verificate

Redacția

Club de scrabble la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu”

Ema Roman

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site