NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Social

ISU: IMPORTANŢA COMPONENTEI PREVENTIVE ÎN CADRUL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Legea 481/2004 privind protecţia civilă, prevede că activitatea de prevenire în domeniul protecţiei civile se asigură de către serviciile de urgenţă, prin structuri specializate în conformitate cu competenţele şi atribuţiile stabilite.

Serviciile de urgenţă voluntare au în structură compartiment şi specialişti pentru prevenirea incendiilor, aceştia putând fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul localităţilor au ca atribuţie principală, desfăşurarea activităţii de informare, instruirea şi antrenarea populaţiei şi salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea regulilor, măsurilor de apărarea împotriva dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă, precum şi a modului de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora, având ca scop apărarea vieţii integrităţii şi a bunurilor oamenilor.

  

Informarea preventiva constă în ansamblul de metode de conştientizare a cetăţenilor privind riscurile la care s-ar putea expune într-un anumit moment de timp şi într-un anumit loc, precum şi privind măsurile de protecţie şi comportamentul pe care ar trebui să le adopte.

Informarea preventivă este, potrivit legii, una din activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul gestionării riscurilor. Rolul informării preventive este foarte însemnat, astfel prin noua abordare privind sistemul naţional pentru situaţii de urgenţă se urmăreşte dezvoltarea la nivel naţional a unei concepţii integrate de conştientizare a publicului, precum şi a factorilor de decizie şi a celorlalţi factori implicaţi, pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor. O astfel de concepţie este necesară pentru a crea o societate bine informată şi rapidă în reacţii, capabilă să-şi reducă vulnerabilitatea la dezastre şi crearea unei culturi preventive la nivelul populaţiei.

Formele activităţii de prevenire organizate şi desfăşurate de componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt controlul, asistenţa tehnică de specialitatea, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei.

Activităţile de prevenire sunt organizate şi desfăşurate  în scopul asigurării respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, identificării, evaluării şi analizării pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi  a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale, conştientizării riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate, informării populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au obligatoriu în componenţă un compartiment pentru prevenire care are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă specifice zonei de competenţă, identificate şi analizate în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, prin acţiuni de îndrumare şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea. Numărul specialiştilor/personalului din componenta preventivă este stabilit în funcţie de structură,  respectiv un specialist pentru instituţiile publice şi operatorii economici aflaţi în subordinea consiliilor locale, în mediul rural, un specialist pentru 200 de gospodării cetăţeneşti şi în mediul urban un specialist pentru 500-1000 locuinţe individuale sau gospodării.

Specialiştii din componenta preventivă au urmat, anual, cursuri de specializare şi perfecţionare organizate şi desfăşurate pe baza programelor şi planurilor de pregătire întocmite de ISUJ Iaşi şi aprobate de prefect, perioada şi durata de desfăşurare a programelor de pregătire fiind stabilite şi comunicate consiliilor locale care au hotărât cu privire la participatrea specialiştilor la acest curs. La finalul perioadei de specializare participanţilor li s-a eliberat adeverinţă de absolvire a cursurilor.

Activităţile de prevenire se desfăşoară de către componenta preventivă din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, după cum urmează:

– la gospodăriile populaţiei de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna

-la unităţile de învăţământ premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece

– la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local, o dată pe an, anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice la solicitarea conducătorilor operatorilor econmici cu care s-au încheiat contracte de intervenţie

– pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţii de urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului  în vederea soluţionării acestora.

 După finalizarea activităţilor de control, personalul componentei preventive prezintă şefului SVSU carnetele cu constatările rezultate sau notele de control, iar acesta înmânează primaruluui, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilot în vigoare. În judeţul Iaşi, eficienţa activităţii desfăşurată de componenta preventivă a SVSU se reflectă în scăderea numărului de incendii la gospodăriile cetăţeneşti, cunoaşterea semnificaţiei şi a modului de acţiune a populaţiei la introducerea semnalelor de alarmare, precum şi conştientizarea privind  comportamentul adecvat al cetăţenilor în diferite situaţii de urgenţă.

Comunicat ISU IAȘI

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

Advertisements

Related posts

Proteste dure în satul harghitean Ditrău împotriva a doi muncitori aduși din Sri Lanka: ”Vrem Ditrău fără migranți”

Redacția

Tânăr din Ruginoasa omorât în Italia. Familia cere ajutor!

Oana Cordoneanu

Un fost polițist pășcanean a ocupat locul doi pe țară dintr-un număr de 3000 de candidați la Academia de Poliție din capitală

Teona Gherasim

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site