RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Poliție

VREI SĂ DEVII POLIŢIST? Iată oferta admiterii în sistemul M.A.I.

Ministerul Afacerilor Interne va organiza şi în acest an sesiuni de admitere pentru mai multe instituţii de învăţământ din ţară.

 

 

  

o    Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti

            – specializarea „ordine şi siguranţă publică”: forma de învăţământ cu frecvenţă – 270 de locuri.

          – specializarea „drept”,  forma de învăţământ cu frecvenţă – 85 de locuri.

           – specializarea „administraţiepublică”, forma de învăţământ cu frecvenţă- 100 de locuri (cu taxă).

         Disciplinede concurs:

         – Istoria Românilor

         – Gramatica limbii română

         – Limba străină( engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă – la alegere)

Cererilede înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la data de 26.05.2017.

 

o     Şcoala postliceală de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala postliceală de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca         Discipline de concurs:

         – Limba română;

         – Limba străină (engleză sau franceză – la alegere).

          Numărul total de locuri scoase la concurs  pentru sesiunea2017, este de 650, dintre care:

           – 500 delocuri pentru Şcoala de Agenţi dePoliţie de la Câmpina;

           – 150 delocuri pentru Şcoala de Agenţi dePoliţie de la Cluj-Napoca.

Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la data de21.07.2017.  

 

Etapele concursului de admitere :

             –  etapa I de selecţie , se realizată la nivelul Inspectoratuluide Poliţie Judeţean Iaşi, respectiv a examinăriimedicale şi a evaluării psihologice.

          Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

 

    – etapa II-a de selecţie , se realizează la instituţiile deînvăţământ menţionate mai sus, respectiv a contravizitei medicale, a probeide verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare acunoştinţelor.

 

                 Pentru aparticipa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 

1. Condiţii legale  pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:

a)       să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)       să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)      săaibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)     săfie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală, inclusiv verificarea îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificarea aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluarea psihologică, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e)      săaibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

f)       săfie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g)      săaibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h)      sănu aibă antecedente penale,  cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)        sănu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)        sănu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau  să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)      sănu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)        îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

m)     îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special

 

  2. Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:

a) să aibăînălţimea de minimum 1,70 mbărbaţii şi 1,65 mfemeile;

b) să nu aibăsemne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) să fi obţinut la purtare, în perioadastudiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fifost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 

         DOSARELEDE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora poate  fi procurat de cătrepersoanele interesate de la structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

 

       Pentru informaţii detaliate, cei interesaţi se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, la sediul din municipiul Iaşi, strada Mihai Costăchescu, nr. 4-6, la numerele de telefon: 0232/302111 şi 0232/302115 sau potconsulta următoarele site-uri :

 

  www.ispolitiaromana.ro/carieră/admitere,

 

  www.academiadepolitie.ro,

 

www.scoalapolitie.ro şi

 

  www.scoalapolcj.ro, unde se află postate alte elemente de interes pentru candidaţi.

 

 

Related posts

Pășcănean în stare de ebrietate depistat de polițiști la Valea Seacă

Marius Parteni

Onești: Polițiștii aveau cheile apartamentului (Video)

Redacția

(VIDEO) Șase mașini avariate de un hoț cu un autoturism furat. Poliția are imagini

Redacția
Încarcă...