NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Sănătate

Două posturi scoase la concurs la Spitalul din Târgu Frumos

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea să se angajeze la Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos, dacă îndeplinesc condițiile cerute de conducerea instituției. Unitatea spitalicească scoate la concurs două posturi, respectiv un post de asistent medical și un post de asistent medical debutant.

 

Acesta va avea loc în perioada 13.10.2016- 18.10.2016

Spitalul de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos organizeaza in perioada 13.10.2016- 18.10.2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

-1 post asistent medical, studii PL, perioada nedeterminata, norma intreaga;

-1 post asistent medical debutant, studii PL, perioada determinata pana la 2 ani; norma intreaga;

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al regulamentului cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs

g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs:

-pentru postul de asistent medical debutant, studii PL:

*diploma de scoala sanitara postliceala;

*constituie avantaj experienta profesionala in activitatea spitaliceasca sectia Ingrijiri Paliative

 -pentru postul de asistent medical , studii PL:

* diploma de scoala sanitara postliceala;

* experienta profesionala minim 6 luni.

**constituie avantaj experienta profesionala in activitatea spitaliceasca sectia Ingrijiri Paliative

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos, str. Cuza Voda nr.59, jud.Iasi si se va organiza conform urmatorului calendar:

-22.09.2016-publicare anunt

-26.09-07.10.2016- intre orele 09.00-16.00-depunerea dosarelor de concurs la secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane ale Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos;

-10.10.2016-selectia dosarelor depuse si afisarea rezultatelor selectarii dosarelor la avizierul si pe site-ul spitalului cu mentiunea, “Admis” sau “Respins” la ora 16.00;

-11.10.2016-pana la ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectie dosare concurs;

-12.10.2016- ora 16.00, solutionare contestatii si comunicarea rezultatelor finale selectie dosare;

-13.10.2016- ora 10.00, sustinerea probei scrise si afisarea rezultatelor probei scrise ora 16.00;

-14.10.2016, ora 16.00, depunerea contestatiilor la proba scrisa;

-17.10.2016, ora 16.00,solutionare contestatii si afisarea rezultatelor finale proba scrisa;

-18.10.2016, ora 10.00, proba practica/interviul si afisarea rezultatelor interviului/proba practica la ora 16.00;

-19.10..2016, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind rezultatul probei practice/interviu;

-20.10.2016, ora 16.00, afisarea rezultatului contestatiilor si afisarea rezultatului final la sediul spitalului si pe site-ul spitalului;

 

La interviu se vor prezenta candidatii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisa. Pentru inscriere la concurs candidatii vor prezenta la sediul unitatii, str. Cuza Voda, nr.59, loc.Tg.Frumos, in pavilionul administrativ al spitalului, un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.cererea de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;

2.copia actului de identitate, copie certificate de nastere, copie certificat casatorie;

3.copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

4.copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.M, vizat pe anul 2016 (numai pentru postul de asistent medical) si copie dupa certificatul de membru in Colegiul Medicilor avizat pe anul 2016 (pentru medic).

5.copie dupa carnetul de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

6.cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (declaratia pe propria raspundere fiind valabila numai la selectia dosarelor, candidatul avand obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al canditatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

8.curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Informatii si relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului se pot obtine la sediul institutiei, la numarul de telefon 0232/710 845, intre orele 08.00-16.00 sau pe site-ul www.spitaltargufrumos.ro

Advertisements

Related posts

Un pășcănean a ajuns de urgență la spital după ce a căzut de pe o casă

Redacția

De ce pierderea mirosului este o veste oarecum bună în COVID?

Redacția

Tânăr din Vânători Neamț răpus de Covid 19, în Italia

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site