NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Documentul exploziv prin care Primăria solicita în 2013 bani europeni pentru investiții în sisteme de alimentare cu apă și canalizare. Totul urma să fie implementat prin Eco Apa și Prest Serv Apă! (DOC)

Situație greu de explicat în privința investițiilor în rețelele de apă și canalizare din municipiul Pașcani. NewsPascani.com a intrat în posesia unui document oficial din care reiese că Pașcaniul este prins în evidența Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est cu investiții de aproximativ 27 de milioane de euro în sistemul de apă-canal.

 

Într-un document transmis Primăriei, cu ocazia actualizării listei de investiții, prioritare la nivel de regiune, Pașcaniul și comunele limitrofe sunt prevăzute cu: extindere si reabilitare conducte de aductiune  14 km, extindere si reabilitare rețele de distribuție: extindere  91 Km, reabilitare 70 km, rezervoare noi și reabilitate 7 noi stații de pompare și 7 hidrofoare, reabilitatea, dar și extinderea a 134 de km de canalizare și reabilitare a altor 12 km.

  

Vorbim de investiții care urmau să fie realizate prin fosta asociație pe care municipiul Pașcani a înființat-o în acest sens, Eco Apa, a cărei operator era Prest Serv Apa. Din această asociație, la vremea depunerii studiului de Prefezabilitate la Agenția de Dezvoltare Regională  Nord – Est mai făceau parte, comunele: TODIREȘTI, MOȚCA, HĂRMĂNEȘTI, CUCUTENI și STOLNICENI-PRĂJESCU.

Directorul de programe și proiecte al agenției, Georgeta Smadu, a explicat că documentul este o fișă de proiect strategic care a fost completată și transmisă de primarul Dumitru Pantazi în anul 2013. Acum, agenția dorește să vadă care este situația proiectelor și când vor fi gata.

 „Cel mai bine este ca detalii despre acest proiect să cereți de la Primărie, pentru că ei sunt aceia care l-au propus. Așa cum scrie în adresa trimisă de noi, aceia era o propunere de proiect formulat cu ceva timp în urmă pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a Regiunii Nord Est. Noi am retransmis această fișă către instituțiile respective, ca să analizeze să vadă în ce măsură rămân pe propunerea respectivă, dacă au apărut modificări sau nu, astfel încât să actualizăm situația”, a explicat Georgeta Smadu, director Planificare și Programare în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nod – Est.

Cu alte cuvinte în 2013 primarul Dumitru Pantazi considera că Prest Serv Apa și asociația ECO APA pot accesa fonduri europene și își manifesta intenția față de Agenția Regională de Dezvoltare Nord – Est de a accesa fonduri europene în valoare de 27 de milioane de euro, iar în 2014 același primar a delegat serviciul către ApaVital sub pretextul că doar așa se pot accesa fonduri europene!

Când a avut dreptate primarul Dumitru Pantazi nu am reușit să aflăm, asta deoarece acesta este plecat în concediu de odihnă și nu a răspuns apelurilor noastre telefonice. 

 

VEZI DOC:

 

FISA PROIECT STRATEGIC/PROIECTE CU IMPACT REGIONAL

 

DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

1.        

Regiunea de Dezvoltare

NORD EST

2.        

Titlul proiectului (denumirea generica a proiectului)

 

Extindere si reabilitare infrastructura de apa si apa uzata

3.        

Localizare spatiala a proiectului (UAT, si dupa caz, cartier, zona etc)

MUNICIPIUL PASCANI, Judeţul Iaşi

4.        

Beneficiarul  proiectului/Parteneri daca este cazul

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare ECO APA

MUNICIPIUL PASCANI, comunele: TODIRESTI, MOTCA, HARMANESTI, CUCUTENI, STOLNICENI-PRAJESCU

5.        

Date de contact ale beneficiarului proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax si email)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare ECO APA

tel 0232-719215,

fax 0232 762 038

integrare@primariapascani.ro

GRADUL DE CORELARE SI INTEGRARE A PROIECTULUI

6.        

Corelarea proiectului cu alte proiecte locale,  regionale, sectoriale,  nationale sau interregionale

Corelarea cu proiecte din Planul Local de Actiune pentru Mediu –judetul Iasi

7.        

Corelarea cu obiectivele si prioritatilePDR/strategii locale/judetene/sectoriale

In Strategia de dezvoltare a municipiului Paşcani 2007-2015 este menţionat ca obiectiv specific – Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare, mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

8.        

Contributie la atingerea obiectivelor  strategice EUROPA 2020

Protejarea mediului si a biodiversitatii prin valorificarea siturilor naturale si implementarea investitiilor conform aquis-ului comunitar.

ASPECTE DE DETALIU ALE PROIECTULUI

9.        

Descriere succinta a proiectului(obiectivele proiectului, activitatile proiectului)

 

Obiectiv general – il reprezintă reabilitarea sistemului de distributie a apei si a sistemului de colectare si epurare a apei uzate in zonele de actiune ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare ECO APA

Activitati

– Organizare proceduri de achiziţie,

-Reabilitarea fronturilor de captare, extinderea conductei de aducţiune, rezervoare noi şi reabilitate, reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate

– Extinderea conductei de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în zona de actiune a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare ECO APA

10.    

Calendar orientativ (durata proiectului si perioada de implementare)

 

2014 – 2016 ; 22 luni

11.    

Gradul de maturitate al proiectului: mentionati daca exista documente elaborate pentru proiect: ex.studii de prefezabilitate,  SF, PT, studii topo, etc.) sau calendarul estimat pentru pregatirea proiectului

Studii de prefezabilitate

12.    

Estimati care ar putea fi rsicurile majore care ar putea aparea in implementarea proiectului (ex: pierderea proprietatii, adancirea crizei economice actuale, aspecte legale care trebuiesc solutionate,  etc) si care ar fi pricipalele masuri de contracarare ale acestora

Riscuri : adancirea crizei economice actuale, aspecte legale care trebuiesc solutionate

Masuri

-Creşterea interesului autorităţilor locale privind promovarea de parteneriate în scopul protejării Mediului

-Asistenţă tehnică şi financiară din partea Uniunii Europene

REALIZARI, REZULTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI

13.    

Impactul estimat al proiectului la nivel regional (modificari socio-economice ca urmare a implementarii, inclusiv asupra zonelor defavorizate si comunitatilor marginalizate – romi)

Va contribui la:

Crestera nivelului de trai a locuitorilor

Eliminarea surselor de poluare a mediului inconjurator si a solului

14.    

Grupurile tinta (comunitati locale, comunitati de afaceri, segmente sociale etc. asupra carora implementarea proiectului va exercita efecte)

 

Comunitatile locale asociate in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati pentru Servicii de alimentare cu apa si canalizare ECO APA

15.    

Rezultate estimate (indicatori)

 

SISTEM APA POTABILA

Extindere si reabilitare conducte de aductiune

– 14 km

Extindere si reabilitare retele de distributie  :

– extindere  91 Km

– reabilitare 70 km

Rezervoare noi si reabilitate – 7 noi Statii de pompare si hidrofoare noi -7

 

SISTEMUL DE APA UZATA

Extinderea retelei de canalizare -134 km

Reabilitarea retelei de canalizare-12 km

Conducte sub presiune –

Statii de epurare noi si reabilitate – 3

Statii noi de pompare apa uzata – 15

COSTURI ESTIMATIVE

16.    

Costul total estimativ al proiectului

 

Costuri totale (iclusiv costurile necesare pregatirii proiectului)/LEI

Costuri necesare pregatirii proiectului LEI

Procentul maxim care poate fi acoperit de bugetul local(%)

Alte surse (%)

120380186.25

30095000.9

5  %

bugetul de stat

 

 

NOTA: Va rugam ca la intocmirea acestei fise sa tineti cont de criteriile care vor fi folosite la selectia proiectelor strategice sau a proiectelor cu impact regional:

 

·   „Proiecte care contribuie la atingerea tintelor nationale pentru Strategia Europa 2020 (prin luarea în considerare a strategiei PNR pentru perioada 2014 -2020)

·   Proiecte cu impact regional semnificativ: proiecte care vizeaza solutionarea unor probleme semnificative identificate în urma analizelor socio – economice si au impact spatial semnificativ (afecteaza comunitatile mai multor regiuni, judete, unitati administrativ-teritoriale – mai multe orase mici, cartiere, sectoare ale oraselor, inclusiv zone metropolitane sau zone periurbane);

·   Proiecte pentru care exista un sprijin politic important: proiecte pentru care exista un acord si un angajament scris al actorilor regionali (CDR, CJ, CL, organisme regionale) privind finantarea si implementarea acestora;

·   Proiecte fundamentate – proiecte pentru care exista studii/ analize care pot conduce la justificarea oportunitatii implementarii acestora;

·   Proiecte complexe care necesita o abordare comuna în ceea ce priveste planificarea, depunerea pentru finantare, finantarea si folosirea rezultatelor”

·   Proiecte mature – proiecte fara probleme legale sau ale caror aspecte legale pot fi solutionate relativ usor si intr-o perioada scurta de timp;

 

 

Informatii preluate din “Cadrul metodologic pentru selectarea proiectelor strategice la nivel european”  

Advertisements

Related posts

Primăria Pașcani a mai primit 4 milioane de lei de la Guvern. Mâine ședință de îndată pentru rectificarea bugetară!

Răzvan Grecu

Dezinsecția de la Pașcani, de 10 ori mai scumpă ca la Bacău

Răzvan Grecu

La Pașcani continuă asfaltarea cu lopata din remorcă

Răzvan Grecu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site