RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Poliție

Raport al Curții de Conturi: Nereguli grave la Moțca și AI. I. CUZA. Se pregătesc plângeri penale

Camera de Conturi a finalizat rapoartele de control realizate în urma verificărilor efectuate anul trecut la 35 de primării din județul Iași. Au fost descoperite nereguli sau ilegalități la primările comunelor Moțca, Coarnele Caprei, Cotnari, Bivolari, Cotnari Fântânele, Ruginoasa, Ion Neculce etc. 

Cele mai multe dintre abateri se referă la plăți efectuate către firme de construcții care nu au efectuat lucrările care le-au fost achitate. Unii primari se vor alege cu plângeri penale în urma controalelor efectuate de Camerei de Conturi.

Camera de Conturi Iași a finalizat raportul privind “finanțele publice locale” document care cuprinde îndeosebi concluziile la care au ajuns inspectorii după ce au verificat în anul 2016, modul în care primarii comunelor din județul Iași au cheltuit banii bugetelor locale. Verificări au fost efectuate la un număr de 35 de primării din județul Iași, însă nu au fost constatate nereguli la toate entitățile verificate. Printre comunele la care au fost constatate încălcări ale Legii se numără Moțca, Coarnele Caprei, Cotnari, Bivolari, Cotnari, Fântânele, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Ion Neculce etc. Cele mai  multe dintre abateri s-au constatat în cadrul relațiilor contractuale pe care primăriile din județ le-au derulat cu firmele de construcții cele care au fost angajate pentru  asfaltarea unor drumuri, realizarea unor lucrări de aducțiune de apă, construirea unor școli și grădinițe etc. Astfel, Camera de Conturi a ajuns la concluzia că în multe situații primarii au plătit cu ușurință bani către firmele de construcții cu care au încheiat contracte. Adică, primarii au făcut plăți către firmele respective fără ca lucrările achitate să fi fost și efectuate în realitate.

  

Contracte fără licitație la Al.I Cuza

 

Astfel, unul dintre primarii căruia i s-a reproșat efectuarea unor plăți nejustificate către firme de construcții este Vasile Baciu, edilul care conduce comuna Alexandru Ioan Cuza. Aici, Camera de Conturi a constatat că, de câțiva ani, funcția de secretar a comunei este exercitate de o persoană care nu îndeplinește condițiile legale. De asemenea, s-a constatat că în anii anteriori, conducerea primăriei a plătit în mod nelegal unor subordonați suma de 12.000 lei sub formă de indemnizații pentru concediul de conducere bani pe care instituția a refuzat să-i rețină pe statele de plată în ciuda indicațiilor Camerei de Conturi Iași. De asemenea, primarului Vasile Baciu i se mai reproșează faptul că a plătit lucrări de deszăpezire în sumă 35.000 fără să se facă și dovada că serviciile respective au și fost prestate.

 

Primarul: “Nu am delapidat”

 

De asemenea, potrivit inspectorilor, contractul de realizare a lucrărilor de aducțiune de apă în comună a fost încheiat prin încredințare directă prin evitarea procedurii ce urma să fie derulată prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) conform Legii.

“Facturile decontate constructorului în anul 2015, în valoare de 54 mii lei, nu sunt însoțite de documente justificative privind categoriile de lucrări executate”, au constatat inspectorii Camerei de Conturi legat de acest proiect.

Contactat de jurnalișții săptămânalului 7 Est, Vasile Baciu a precizat că nu a intenționat nici o clipă să încalce Legea și că au fost înregistrate unele abateri financiare doar din cauza faptului că în anumite împrejurări trebuiau încheiate în regim de urgență unele contracte sau era necesară achitarea unor lucrări.

“Noi nu am delapidat, nu a băgat nimeni bani în buzunar. Pentru aducțiunea de apă nu am făcut licitație pentru că nu depășeam pragul valoric impus de Lege, se putea face și prin achiziție directă. Apoi, ne și grăbeam puțin, deoarece Apavital ne punea la dispoziție materialele și noi trebuia să asigurăm manopera, de aceea am angajat firma respectivă. Oricum vreau să vă spun că lucrările au fost efectuate, acum avem apă în comună”, a spus Vasile Baciu.

 

“Cineva” a încasat ilegal bani la școala din Bivolari

 

În comuna Bivolari, cele mai grave abateri se referă la lucrările de reparații efectuate la școala din Soloneț. În acest caz, Camera de Conturi a constatat că devizele de lucrări acceptate la plată de autoritățile locale au fost umflate foarte mult.

“ S-a constatat decontarea lucrărilor de reabilitare la corp clădire Școala Soloneț (contractele de achiziție publică de prestări servicii încheiate cu SC Cineva SRL și SC Damaros TSG SRL) fără se urmări execuția lucrărilor conform obligațiilor asumate prin contractele încheiate în vederea asigurării executării acestora la cerințele de calitate învederate de cadrul legal, fapt ce a condus la acceptarea la plată și decontarea unor elemente de cheltuieli de deviz la un preț superior naturii tehnic-funcționale și valorii celor puse efectiv în execuție”, se arată îm raportul Camerei de Conturi.

Firma Cineva SRL îi are ca asociați pe Vasile Ciubotariu și Violeta Rusu din Soloneț și are ca principal obiect de activitate comerțul cu amănuntul. Primarul comunei Bivolari a precizat că nu va contesta raportul Camerei de Conturi și va respecta dispozițiile inspectorilor. “Acum sunt plecat câteva zile în concediu, dar după ce mă întorc vom dezbate în Consiliul Local raportul Camerei de Conturi și vom lua toate măsurile pentru a intra în legalitate”, a spus Liviu Teodorescu, primarul comunei Bivolari.

 

Au mers cu mașinile pe banii primăriei?

 

La Primăria Coarnele Caprei, Camera de Conturi a estimat un prejudiciu de 118.000 lei. La această primărie s-a constatat că  au fost decontate bonuri de carburanți fără justificare și s-au virat bani în conturile unor firme care nu au putut prezenta și unele justificări pentru sumele încasate.

“S-a constatat angajarea de cheltuieli și efectuarea de plăți către prestatorii de servicii, SC Cabinet de audit, expertiză și consultanță financiară SRL și SC Arhitek Construct Project SRL pentru care nu s-a făcut dovada prestărilor de servicii. De asemenea, nu s-a făcut dovada serviciilor decontate privind studii de teren aferente Planului Urbanistic General al comunei, reevaluări ale unor active ale unității”, au constatat inspectorii Camerei de Conturi.

Contactat de jurnaliștii 7 Est, primarul comunei, Coarnele Caprei, Constantin Grigoraș, a precizat că a înregistrat un consum mare de carburanți pentru că au fost alimentate utijale care au făcut curățenie prin parcuri și pe stadion.

“În ceea ce privește plățile făcute către cele două firme, am prezentat documente care au demonstrat că lucrările au fost făcute. Lucrurile se vor regla”, a spus Constantin Grigoraș.

 

La Cotnari, ilegalitățile sunt veșnice

 

În ultimii zece ani, comuna Cotnari a fost condusă de doi primari, Vasile Crețu și Vasile Băean. Deși Camera de Conturi a verificat această primărie în mandatele ambelor primari, cam din doi în doi ani, rapoartele de control arată cam la fel. Asta deoarece Crețu și Băean au făcut aceleași prostii. Și în acest ultim raport, constatările se referă la faptul că Băean a plătit pentru finalizarea Planului Urbanistic General al comunei, aceleași firme care în mandatele lui Crețu încasaseră bani în condițiile în care nu realizaseră lucrările contractate.  Este vorba despre firmele SC Maalthe D’Or SRL și SC Granata Invest SRL.

“S-a constatat angajarea de cheltuieli și efectuarea de plăți din bugetul local al comunei în vederea realizării planului urbanistic general al comunei în mod nelegal, constatându-se contractarea și plata acelorași servicii către doi prestatori SC Maalthe D’Or SRL și SC Granata Invest SRL”, au concluzionat inspectorii.

Într-un raport anterior, Camera de Conturi constatase că SC Maalthe D’Or SRL încasase nejustificat vreo 40.000 lei tot pentru realizarea PUG. De asemenea, au fost găsite nereguli de  miliarde la lucrările de extindere a rețelei de canalizare,

 

Nereguli de peste 1 milion de euro la Fântânele

 

Abaterile financiare constatate la Primăria Fântânele se ridică la suma de 5.536.000 lei. Aceastea au fost săvârșite prin înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni financiare neconforme cu realitatea. Cele mai grave abateri se referă la lucrările de reabilitare de la Liceul Tehnologic Fântânele, lucrări efectuate cu firma Maestro Company SRL. În acest caz s-a constatat că procedura de achiziție a fost nelegală evitându-se SEAP. De asemenea, s-au încheiat mai multe contracte pe sume mai mici pentru același obiectiv pentru a se realiza achiziția directă.

“S-a constatat angajarea de cheltuieli și efectuarea de plăți reprezentând lucrări la obiectivele de investiții fără a fi susținute de documente justificative privind exactitatea și realitatea lucrărilor executate și a consumului de resurse aferente și subcontractarea unor lucrări fără respectarea clauzelor contractuale. S-a decis acceptarea la plată și decontarea unor elemente de deviz diferite, din punct de vedere calitativ și valoric,  față de oferta contractată”, au mai constatat inspectorii în legătură cu lucrările efectuate la acest liceu.

 

Contracte dubioase la Primăria Moțca. Afaceri cu prietenii

 

Prejudiciul estimat în urma controlului efectuat la Primăria Moțca se ridică la 675.000 lei iar cele mai  multe abateri se referă la încheierea unor contracte de achiziții extreme de dubioase. Astfel, nelegalitățile se referă la contractele încheiate cu firmele Autoexpertasig Company SRL, SC Mam Grup Service SRL, dar și la două contracte încheiate în 2-14 și 2015 cu II Mătăsaru Mihai Eusebiu. În cazul acestor contracte procedurile de achiziție s-au derulat în mod nelegal iar firmele au primit bani în mod nejustificat de la bugetul local. De precizat că și firma Mam Grup Service este controlată de Eusebiu Mătăsaru acesta fiind un prieten bun al primarului.

“Nu dau nici o declarație până când nu se pronunță toate instituțiile statului. Acum ne-a venit și un control de la Finanțe care verifică aceleași lucruri. După ce se vor finaliza aceste verificări voi face și declarații”, a spus Serioja Hobincă, primarul comunei Moțca.

 

Contract cu o firmă investigată de DNA

 

În comuna Românești, neregulile constate se referă la derularea unui contract cu firma Teoval SRL din Târgu Frumos, societate trimisă în judecată de DNA după ce finalizarea  unei anchete legate de un contract pe care această firmă îl încheiase cu Primăria Dâgâța. La Românești, Teoval a încheiat cu primăria un contract pentru realizarea rețelei de aducțiune de apă. Legat de modul de derulare a acestui contract, inspectorii au constatat că au fost plătite acestei firme lucrări suplimentare în sumă de 1.318.896 lei fără prezentarea unor documente justificative.

 

Nereguli cu duiumul

 

Și la Primăria Valea Seacă au constatate nereguli. Acestea se referă la modul în care fostul primar Valeriu Roman a făcut în numele primăriei afaceri cu firmele “de casă”, firme patronate de prietenii săi. Aceste firme, printre care se numără SC Oli Construct SRL, Bodo Invest SRL, Moldo Geo Cad SRL, Econovs SRL, SC Urba Sistem Proiect SRL. Primăria ar fi plătit bani către aceste firme fără să se prezinte documente justificative pentru deconturile efectuate. Exemplele pot continua.  Alte primării la care s-au constatat  nereguli similare sunt Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu Prăjescu și Țigănași etc. La Ruginoasa fostul primar Ionel Moraru a plătit cu vârf și îndesat pentru că s-a jucat cu banii publici. Acesta a fost trimis în judecată de Parchetul Curții de Apel pentru abuz în serviciu și a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Mai trebuie precizat că în unele dintre situațiie prezentate mai sus Camera de Conturi va face plângeri penale.

Sursa: 7est.ro

Related posts

Bătaie în faţa blocului. Victima – un bătrân de 72 de ani

Ema Roman

„Violul“ între colegii de clasa a treia: a apărut filmarea care întoarce ancheta pe dos

Redacția

Bătaie cu sânge pe pereți între deținuți, sub privirile îngrozite ale magistraţilor. Instanța a decis pedepsele

Redacția
Încarcă...