NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Târgu Frumos

Primăria Târgu Frumos angajează consilier juridic. Iată condiţiile pentru concurs!

Primăria Târgu Frumos scoate la concurs un post de consilier juridic II. Acesta va avea loc în data de 24 august, ora 10:00, atunci fiind programată proba scrisă. În perioada 25-31 august, persoanele admise la prima probă vor susține interviul.

 

Dosarele de înscriere se depun până pe data de 16 august la secretariatul comisiei de concurs, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare. Acestea trebuie să conţină o serie de documente, cum ar fi copii ale actelor de identitate, ale studiilor absolvite și cazier judiciar.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011, și anume:

a) au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale in vigoare ;

d) are capacitate deplină de exerciţiu ;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

g) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţi, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea. 

De asemenea, cei care doresc să participe la concurs trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul juridic şi un an vechime în specialitate. 

Pentru informații legate de bibliografie accesați site-ul primariatgfrumos.ro

Advertisements

Related posts

Locuri noi de parcare pentru târgoveţi, chiar în centrul oraşului!

Ema Roman

Orașul Târgu Frumos a caștigat războiul cu Mafia. Au vrut să radă orașul de pe hartă

Redacția

Familia dascălului mort de COVID-19 la Târgu Frumos rupe tăcerea!

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site