NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Eveniment

La 11 noiembrie, creștinii îl comemorează pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiți

Sfântul Mina a trăit în timpul împăraților romani Diocletian și Maximian. Rămane orfan pe când era copil. Tatal i-a murit când avea 11 ani, iar mama sa a murit la doar trei ani după acesta. Nevoit să se descurce singur, Sfântul Mina ajunge în armata imperială. Însa la 23 februarie 303, cand Diocletian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, părăsește armata. Astfel, s-a retras în deșert, dedicându-se vieții ascetice. După puțin timp, Dumnezeu i-a dat puterea de a face minuni.

În vremea petrecută în pustiu l-a întâlnit pe Sfântul Macarie Egipteanul care practic i-a arătat calea către primirea cununei sfințeniei.

„Ce cauți Mina, de unul singur, între cer și pământ? Locul tău este printre oameni, ca aceștia să ia aminte la cuvintele și faptele tale. Dacă ai schimbat o haină de ostaă cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie.”

Sfântul Mina este considerat ocrotitorul celor păgubiți

Este considerat sfântul care îi ocrotește pe păgubiți. Sfântul Mina se arată grabnic ajutător celor nedreptățiți în procese dar și celor ce au pierdut ceva sau au fost înșelați. În ziua de 11 noiembrie, mii de oameni, fiecare cu durerea pierderii a ceva, se roagă la Sfântul Mina. Astfel, aceștia au credința că vor recăpăta ce au pierdut dacă se roagă la Sfântul Mare Mucenic Mina.

  

Se spune că cei care merg la biserică pe 11 noiembrie aprind lumânări și le lipesc de sfeşnice cu capătul pe care de obicei îl aprind. Astfel, se crede că vor schimba gândurile duşmanilor, iar fetele nemăritate îi vor întoarce pe cei aleși spre ele. Mai mult, se zice că cine a avut probleme, a fost înșelat sau nedreptățit în această viață, trebuie să citească acatistul Sfântului Mina. Acesta are puterea de a le aduce înapoi tot ce au pierdut.

Acatistul Sfântului Mina care îți aduce înapoi tot ce ai pierdut

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat.

De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu glabeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat.

De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Așadar, pentru toate minunile săvârșite dar și pentru ajutorul dat celor aflat în nevoie, Sfântul Mina este considerat ocrotitorul celor păgubiți.

bzi

Advertisements

Related posts

O nouă zi liberă pentru români

Redacția

Ziua mondială a teatrului

Redacția

11 iulie: Bătălia de la Mărăști

Redacția
Încarcă...