NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Comunicate de Presă

Conferință de deschidere a proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, la Stolniceni Prăjescu

Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor.

 

 Obiectivul principal îl reprezintă dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma), comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 22 martie, ora 13.00, la Casa Tineretului din comuna Stolniceni Prăjescu.

 Proiectul, care se va implementa în perioada 12.02.2018-11.02.2021, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având un buget total de 18.994.145,70  lei, din care 16,145,023.85 lei valoare nerambursabilă UE.

 Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Asociația Gipsy Eye, Primăria comunei Stolnicei Prăjescu și Școala Gimnazială Cozmești.

 În cadul proiectului, 560 de persoane din satele Stolniceni Prăjescu și Cozmești, ale comunei Stolniceni Prăjescu din județul Iași, vor beneficia de servicii socio-educaționale, servicii sociale/socio-medicale/medicale de recuperare, servicii medicale stomatologice, măsuri de ocupare.

 Grupul țintă al proiectului este format din 35 de preșcolari, 65 de elevi, 308 beneficiari de măsuri de ocupare, 152 de beneficiari de servicii de recuperare medicală la centru și la domiciliu, 560 de beneficiari de servicii stomatologice.

 Printre activitățile principale implementate în cadrul proiectului se numără: 

Organizarea evenimentelor și conferințelor pentru promovarea proiectului;

Activități care vizează creșterea accesului și participării la educație pentru 35 de preșcolari și 65 de elevi;

Furnizarea de servicii de educație parentală, părinților sau aparținătorilor celor 35 de preșcolari și 65 de elevi;

Dezvoltarea abilităților de viață independentă și a unui comportament pro-social  a celor 35 de preșcolari și 65 de elevi;

Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor);

Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – informare, consiliere, orientare și mediere;

Organizarea a 6 caravane pentru recrutarea grupului țintă;

Organizare de seminarii motivaționale pentru membrii grupului țintă;

Cercetare privind bunele practici pentru măsuri de ocupare;

Organizare de burse de locuri de muncă;

Furnizare de formare profesională;

Acordarea de sprijin persoanelor din grupul pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin;

Acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri;

Înființarea și dotarea centrului comunitar integrat;

Oferirea de servicii socio-medicale;

Oferirea de servicii de recuperare medicală;

Oferirea de servicii stomatologice;

Realizarea de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos și de prevenire a comportamentelor antisociale;

Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

Activități de asistență juridică pentru reglementări acte;

Acțiuni de implicare activă și de voluntariat ale membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;

Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

 În cele 36 de luni de implementare a proiectului ne-am propus să atingem următoarele rezultate:

100 de copii (35 preșcolari si 65 de elevi), beneficiari de servicii educaționale și de servicii de dezvoltare a abilităților de viață independentă și a unui comportament pro-social; 

200 de părinți/aparținători beneficiari de servicii de educație parentală (număr maxim);

un centru comunitar multifuncțional integrat înființat;

80 de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu;

152 de beneficiari de servicii de recuperare medicală;

560 de beneficiari de servicii stomatologice;

292 de persoane formate: 20 de îngrijitoare bătrâni la domiciliu; 30 de infirmiere; 17 tehnicieni maseuri; 15 confecționere; 30 de tâmplari universali; 25 de șoferi cat. B; 20 de șoferi cat. C, C+E; 15 îngrijitoare copii; 15 antreprenori; 30 de cofetari-patiseri; 30 de bucătari; 15 lăcătuși; 15 strungari și 15 sudori;

308  persoane beneficiare de măsuri de ocupare;

15 planuri de afaceri selectate;

15 afaceri înființate;

93 persoane care au un loc de muncă sau desfășoară o activitate independentă;

o cercetare privind bunele practici în măsuri de ocupare;

200 mp spațiu locativ reabilitat.

 Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la telefon: 0232-210085; e-mail: contact@caritas-iasi.ro. Persoană de contact: Mariana Ursan, manager proiect.

 

 

 

 

Advertisements
Loading...

Related posts

”Nu fi oiță, poartă telefonul la blăniță”. Campanie pentru sensibilizarea şoferilor care stau cu ochii în telefoane, riscând să producă accidente grave

Redacția

Ziua Unirii Principatelor Române sărbătorită la Colegiul „Unirea”

Redacția

Elevii de la Liceul Teoretic „Miron Costin” experimentează pentru o zi ce înseamnă un loc de muncă în programul Job Shadow Day

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site