NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Economie și afaceri

Termene pentru depunerea declaraţiilor pe venit

Luna aceasta trebuie depuse la Fisc două formulare foarte importante care vizează contribuţia la bugetul de stat a locuitorilor din Regiunea de Nord-Est.

 

Astfel, până pe 25 mai sunt aşteptate declaraţiile privind veniturile realizate în România (D200) şi cele din străinătate (D201), în anul 2016. Acestea pot fi înregistrate fie electronic, prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual sau semnată cu un certificat digital calificat, prin portalul www.e-guvernare.ro, fie pe format hârtie, prin poştă sau direct la ghişeele Fiscului.

„Declaraţia 200 trebuie depusă de către cei care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei“, a afirma Maria Ţăran, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale Generale a Finanţelor Publice Iaşi.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei contribuabilii pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, cei care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate. Totodată, nu vor depune această declaraţie cei care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final.

Mai mult, nu vor depune D200 cei care au reziliat, în cursul anului fiscal, contracte de cedare a folosinţei bunurilor a căror chirie a fost stabilită într-o valută, care au realizat venituri din arendă sau care au realizat venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală.

Pe de altă parte, D 201 se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art.59 alin.(2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, precum şi alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015.

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.

„Nedepunerea formularelor D200, D201, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei. În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională“, au mai punctat reprezentanţii Fiscului.

 

Sursa: ziaruleveniment.ro

Advertisements
Loading...

Related posts

Firma primarului Dumitru Pantazi „are” din 2014 zero angajați și profit de un milion de euro: „Nu mă întrebaţi pe mine, nu mă ocup eu de firmă, doar am acţiuni. Eu sunt în Germania”

Răzvan Grecu

Comerțul, serviciile și construcțiile – domeniile în care aplică majoritatea candidaților de peste 45 de ani

Redacția

Fermierul MIHAI MIRON originar din Cozmeşti a investit într-o FABRICĂ DE LAPTE CU PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE!

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site