NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Târgu Frumos

Post vacant scos la concurs de Primăria Târgu Frumos

Primăria Orașului Târgu Frumos organizează un concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Beneficii de Asistență Socială.

Concursul va avea loc în data de 20.09.2021, proba scrisă, ora 10.00, la sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, nr. 67, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 20 august – 08 septembrie 2021, la secretariatul comisiei de concurs, la doamna
Ivanov Adriana, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Salarizare şi va conţine în mod obligatoriu următoarele:

  • formularul de înscriere afișat pe site www.primariatgfrumos.ro la secțiunea CONCURSURI;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs

Pentru mai multe informații consultați documentul AICI.

  
Advertisements

Related posts

Campanie de sterilizare gratuită a câinilor la Târgu Frumos

Ema Roman

Locuri de parcare scoase la licitație, la Târgu Frumos

Irina Gherasim

Spital Târgu Frumos: Angajare fără concurs medic psihiatru și medic radiolog

Redacția
Încarcă...