NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Educație

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti – o şcoală cu aspiraţii europene

Comunicat de presă: Proiectul de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul  2018-1-RO01-KA101-048356 „Şcoala – o şansă pentru un viitor mai bun” derulat de  Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti în perioada 02.07.2018 – 01.08.2019 a ajuns la final.

 

 Proiectul a avut ca scop formarea personală și profesională a 16 cadre didactice din unitate, în vederea adoptării și utilizării standardelor europene în procesul educativ, a asigurării egalității de șanse tuturor educabililor, a îmbunătățirii rezultatelor școlare, a diminuării absenteismului şi determinarea a cât mai multor elevi să-și continuie studiile liceale în instituția noastră, spre o carieră de succes.Cursurile celor patru mobilităţi desfăşurate în Spania, Italia, Germania şi Suedia au contribuit la îmbunătățirea competențelor culturale și de exprimare a profesorilor nostri, ca o consecinţă firească a organizării activităților într-un mediu multicultural, în cadrul unor grupuri de lucru multinaţionale, care au inclus participanți din diferite țări europene – Germania, Cehia, Spania, Belgia, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Suedia, Franţa, Italia şi Portugalia.

La finalul programului de formare din cadrul fiecărei mobilităţi, participanţii au fost evaluaţi de către formatorii europeni prin intermediul chestionarelor teoretice şi a probelor practice, ce au avut ca scop observarea nivelului de dobândirea a cunoştințele, de formare a abilităților şi competențele vizate în proiect, fiecare profesor obţinând un certificat european de participare la curs, acordat în cadru festiv.

În etapa de implementare a proiectului, pentru creşterea motivaţiei elevilor au fost realizate o serie de lecții şi activităţi demonstrative în care au fost utilizate metode moderne și conceptul de predare interactivă folosind noile tehnologii. Pe baza experienței dobândite, profesorii participanţi au creat jocuri educaționale care au cotribuit la dezvoltarea bazei de date comune a jocurilor de pe fiecare platformă, pentru a fi utilizate în beneficiul suplimentar al participanților și implicit al tuturor instituțiilor educative.

Utilizarea instrumentelor platformei Web 2.0 Tools, crearea unor jocuri educaționale cu ajutorul aplicaţiilor Quizlet, Kahoot, Socrative, Classtools, Lyricstraining, Freerice etc. au adus un suflu nou în unitatea noastră, în procesul de predare-învăţare, fapt ce a condus la îmbunătăţirea calitativă a demersurilor instructiv-educative, la transferul funcţional al conţinuturilor, la eficienizarea activităţilor de învăţare prin asigurarea unui feed-back permanent, la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare şi autoapreciere, oferind facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele.

Învăţarea activă şi-a găsit reflectare în creșterea procentului elevilor care au susținut și promovat examenele naționale la toate nivelele. Procentul de promovabilitate la Evaluarea Naţională 2019 – clasa a VIII-a a fost de 80%, iar la Bacalaureat, de 84 %.

Echipa de proiect şi-a asmat şi  misiunea de a transmite – la nivelul instituţiei şi al comunităţii locale, al celorlate şcoli din împrejurimi şi  din judeţ – cunoştinţele şi experienţa acumulată prin contactul direct cu sistemele de învăţământ de alte ţări, cu tendinţele actuale din domeniul educaţiei, prin prezentarea celor mai importante aspecte din cadrul ale mobilităților și a modului  în care pot fi folosite noile cunoștințe în activitatea de predare.

La activităţile organizate Liceul Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti au participat toate cadrele didactice din unitate, reprezentanţi ai comunităţii locale, profesori din şcolile limitrofe, din judeţul Iaşi sau chiar din toată zona Moldovei, în cazul Cercului pedagogic al profesorilor de religie, din Dieceza Romano-Catolică. Au fost cuprinşi elevi din toate nivelurile de învăţământ – primar, gimnazial şi liceal – cu toţii încântaţi de posibilităţile oferite de utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ.

S-a constatat de asemenea o diminuarea cu 5% a numărului de absențe pe elev, o reducere a numărului de elevi aflați în risc de abandon educaţional, dar şi o creştere a rezultatelor şcolare şi o diminuare  a procentului de elevi cu medii între 5-7,99.

În cadrul proiectului, a apărut revista școlii, intitulată Repere cultural-educaţionale, publicată la Editura Pim Iaşi, în câte 100 de exemplare.  Primul număr, publicat în februarie 2019, conţine 166 de pagini, cu un număr de 21 de studii şi articole, structurate pe şase secţiuni, în cuprinsul cărora se regăsesc informaţii despre activităţile derulate în cadrul primelor două mobilităţi, dar şi materiale cu conţinut ştiinţific, psiho-pedagogic, creaţii ale elevilor, evocări etc. Cel de-al doilea număr al revistei a apărut în  iunie 2019,  cuprinde 39 de articole şi studii şi însumează 234 de pagini şi oferă cititorilor informaţii despre mobilităţile din Konstanz şi Stockholm. Revista s-a bucurat de o bună primire în rândul cadrelor didactice, al elevilor, al comunităţii locale, ceea ce a condus la ideea de continuare a demersului publicistic, dovedindu-şi astfel necesitatea, dar şi sustenabilitatea.

Ghidul metodologic Experienţa europeană în sprijinul implementării unui management educaţional eficient – Şcoala – o şansă pentru un viitor mai bun coordonat de Iulian Ghercă, Lidia – Mihaela Neculăeş şi Neculai Juncă apărut în luna august  în 100 de exemplare la EDITURA PIM – IAȘI, cu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României, cuprinde o colecţie de 29 de studii, articole, tutoriale, experienţe didactice şi interculturale, semnate de  cei 16 profesori participanţi în cadrul proiectului.

Site-ul oficial al proiectului pus la dispoziţia celor interesaţi, prin intermediul paginilor electronice bilingve – română şi engleză informaţii detaliate, actualizate permanent, despre iniţierea,  proiectarea, planificarea,  implementarea, derularea şi evaluarea proiectului, a contorizat în statisticile de trafic peste 650 de vizitatori unici şi peste 12 000 de accesări.

Proiectul „Şcoala – o şansă pentru un viitor mai bun” s-a dovedit a fi un demers didactic util,  care a condus la îmbunătăţirea comunicării intra-instituţionale la toate nivelurile, la schimbarea climatului la nivelul şcolii, la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor, la creşterea gradul de atractivitate a ofertei educaţionale a instituţiei noastre, la promovarea și mediatizarea instituției, la creşterea gradului de internaţionalizare al unităţii, prin stabilirea a numeroase contacte cu profesori şi şcoli din diverse ţări europene,  care a contribuit şi va contribui şi în următorii ani şcolari la creşterea calităţii actului didactic în unitatea noastră.

 

Advertisements
Loading...

Related posts

Au reînceput simulările: Astăzi s-a desfășurat proba la limba și literatura română

Răzvan Grecu

Facultățile ieșene își prezintă oferta educațională la liceele din municipiu

Teona Gherasim

Universităţile din Iaşi, închise pentru cei ce au picat bac-ul. „Coca Cola nu face rachiu“

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site