NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Două posturi vacante scoase la concurs la Serviciul Taxe şi Impozite Locale

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Direcţiei Economice – Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 13.07.2021 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise  interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru ambele posturi.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro – Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri respectiv de pe 11.06.2021 – pânã la data de 30.06.2021-(inclusiv), ora 15,30.

  

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

      Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea celor două

funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Direcţiei Economice – Serviciul Taxe şi Impozite Locale:

    – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea celor

două funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Direcţiei Economice – Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

  

Advertisements

Related posts

Cine va conduce Casa de Cultură dacă Mărioara Preutu nu revine asupra deciziei?

Marius Parteni

Înmatriculările de autoturisme au crescut anul trecut cu 19%

Redacția

Raportul anului 2016: Au scăzut natalitatea și mortalitatea, au crescut numărul căsătoriilor (DOC)

Marius Parteni
Încarcă...