NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Anunțuri

COMUNICAT DE PRESA – ANUNȚ LANSARE PROIECT “Școala te formează pentru întreaga viață! PNRAS-2022 SCOALA GIMNAZIALA BALS”

ANUNȚ LANSARE PROIECT
“Școala te formează pentru întreaga viață! PNRAS-2022 SCOALA GIMNAZIALA BALS”
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-1048
Școala Gimnazială Balș, CUI 17126497, implementează începând cu data de 26.09.2022 proiectul “Școala
te formează pentru întreaga viață! PNRAS-2022 SCOALA GIMNAZIALA BALS” .
Proiectul este finanțat de către Miniterul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în
cadrul Componenta C15- Educatie a Planului National de Redresare și Rezilientă în România (PNRR), R3.
Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii – I

 1. Sprijinirea unităților de invățământ cu risc ridicat de abandon școlar
  Axa prioritara: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
  Durata de implementare
  Din 26.09.2022 până în data de 26.09.2025, pe parcursul a 3 ani școlari .
  Bugetul proiectului:
  Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finantare este de 795.990 lei (șapte sute nouăzeci și cinci de
  mii nouă sute nouăzeci lei ) așa cum a fost aprobată în Ordinul Ministrului Educaței nr.3496/30.03.2022
  Scopul proiectului este prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurie a școlii și creșterea
  ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior-gimnazial la învățământul secundar superior-liceu
  sau învățământ profesional și tehnic în randul elevilor de la Școala Gimnazială Balș.
  Obiective specifice:
 2. Prevenirea și diminuarea procentului de abandon școlar de la 2,90% la 0,84 % la nivelul Școlii
  Gimnaziale Balș prin integrarea activă a elevilor din învățământul gimnazial, timp de 3 ani în
  activități de prevenție și intervenție;
 3. Creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial și creșterea ratei de promovabilitate a
  examenului de evaluare națională în randul elevilor de gimnaziu de la Scoala Gimnaziala Bals,
  prin activități de sprijin educational și material oferite elevilor aflați în situație de risc;
 4. Îmbunătățirea climatului școlar și digitalizarea procesului educațional la nivelul Școlii Gimnaziale
  Bals prin amenajarea a două clase inteligente pentru predare – învățare;
 5. Creșterea calității actului educațional, îmbunătățirea proceselor de predare – învățare-evaluare și
  dezvoltarea de competențe digitale prin facilitarea accesului a 18 cadre didactice la activități de
  formare autorizate în domeniul digitalizarii;
 6. Consolidarea relației elevi – părinți – școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 30%
  dintre părinții din grupul țintă în activități de educație parentala și consiliere.
  Manager proiect,
  Director,
  Prof.Cristina Perju
Advertisements
Advertisements

Related posts

ANUNT PRIVIND INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „Microgranturi in domeniul agroalimentar AGRI-FOOD”

Redacția

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”Grant pentru capital de lucru”

Acălugăriței Dragos

Anunț pierdere SC PIBU-FOREST SRL

Redacția
Încarcă...