NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Educație

Admitere în instituțiile militare de învățământ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

 

  

  

 PRINCIPALELE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti :

– locuri scoase la concurs: 34;

– concurs de admitere în sesiunea iulie-august 2019;

– durata studiilor : 4 ani;

– locurile sunt comune pentru bărbaţi şi femei;

– termen de înscriere: 24 mai 2019.

 

  Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti :

– locuri scoase la concurs: 300;

– concurs de admitere în sesiunea ianuarie 2020;

– durata studiilor : 1an;

– locurile sunt comune pentru bărbaţi şi femei;

– termen de înscriere: 15 noiembrie 2019.

 

Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

           Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Romania;

să cunoască limba română scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu;

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmarire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

să nu  fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învaţamânt de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţă, se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, cu sediul în strada Lascăr Catargi, nr. 59, telefon 0232.41.21.21.,fax 0232.213617, 214470 ,e-mail isujiasi@gmail.com sau pot accesa paginile oficiale de internet:  www.igsu.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro.

 

Advertisements

Related posts

Ultima zi în care absolvenţii clasei a VIII-a vor putea completa opţiunile pentru liceu

Redacția

Liceul Teoretic ”Miron Costin”: Elena Grosu, șefa de promoție cu media 10 . Mesajul directorului pentru absolvenți

Oana Cordoneanu

Lucrările de amenajare aproape de final, pentru relocarea activității Școlii ”Iordache Cantacuzino, la unitatea din Fântânele

Oana Cordoneanu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site