NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Cultură

Rugăciuni făcătoare de minuni în Postul Paştelui 2021

Astăzi a început Postul Paştelui. Se spune că este cel mai aspru post din timpul anului, pentru că nu permite consumul de peşte. Singurele zile cu dezlegare la peşte sunt Bunavestire, de pe 25 martie, și Duminica Floriilor. Postul este benefic atât pentru fizic, cât şi pentru suflet. Detoxifierea alimentară stimulează funcţionarea optimă a organelor interne. Pentru suflet avem milostenia, pocăința, dar şi rugăciunea. Mai jos găseşti câteva rugăciuni făcătoare de minuni în Postul Paştelui 2021.

Se spune că unele dintre ele îţi uşurează sufletul, iar altele fac chiar minuni, dacă le rosteşti din suflet. Dacă este sau nu aşa, nu ştim. Cert este că rugăciunea ajută oricând, chiar şi numai pentru liniştirea sufletului.

Rugăciune pentru orice zi din Postul Paştelui 2021

De astăzi şi până în Sâmbăta Mare, creştinii pot rosti rugăciunea următoare. De altfel, ea se poate citi în orice alt post din an.

”Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bunăplăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre.

  

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciune în Săptămâna Mare

În zilele din Postul Paştelui, dar mai ales în Săptămâna Mare, creştinii pot rosti rugăciunea Sf. Efrem Siriul. Acesta este pomenit anual pe 28 ianuarie. Rugăciunea de mai jos se spune că e făcătoare de minuni.

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l dă mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-l mie, robului Tău. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin”

După ce o citeşti trebuie să faci 3 serii a câte 4 mătănii. După fiecare serie rosteşte şi această rugăciune scurtă:

„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! (metanie), Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul! (metanie), Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă! (metanie), Fără de număr ți-am greșit, Doamne, iartă-mă! (metanie).

Rugăciune ca să ne vedem păcatele şi să ne căim de ele

Această rugăciune se poate citi în orice post de peste an, nu doar în Postul Paştelui:

„Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desăvârşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi să-i vadă pe toţi, într-acest chip, buni. Dă inimii noastre să părăsească grijă pierzătoare de neajunsurile aproapelui, să îşi unească toate grijile numai în grijă pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de Tine.

Dă-ne nouă, celor ce ne-am spurcat haina sufletului, să o albim iarăşi: ea a fost deja spălată prin apele botezului, iar acum, după pângărire, aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor. Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele de multe feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în inimă mişcările duhovniceşti, aducând în ea mişcările sângelui şi trupului care sunt potrivnice Împărăţiei lui Dumnezeu.

Dă-ne marele dar al pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar al vederii păcatelor noastre.

Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hăurile amăgirii de sine, care apare în suflet din pricina păcătoşeniei sale neluate în seamă şi neînţelese, şi se naşte din lucrările patimii dulceţii şi slavei deşarte care trăiesc în el neluate în seamă şi neînţelese.

Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în calea noastră către Tine, şi dă-ne nouă să ajungem la Tine, Cela ce chemi pe cei ce-şi recunosc păcătoşenia şi lepezi pe cei ce se socot drepţi, ca să Te slavoslovim în veci, întru veşnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu Adevărat, Răscumpărătorul celor robiţi şi Mântuitorul celor pierduţi. Amin.”

Postul Paştelui 2021 – Pocăinţă, milostenie şi rugăciune

Iată câteva informaţii, pe scurt, despre Postul Paştelui:

  • durează 40 de zile;
  • este considerat mai aspru, întrucât nu se permite consumul de peşte, vin şi untdelemn precum în Postul Crăciunului, dar şi pentru că are cea mai mare durată;
  • conform rânduielilor bisericeşti, nu se fac petreceri de nici un fel;
  • este împărţit în două. Prima parte se numeşte Postul Păresimilor, care durează până la Duminica Floriilor. A doua parte se numeşte Postul Paştelui şi e reprezentat de Săptămâna Mare.

bzi

Advertisements

Related posts

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima zi de dezlegare la peşte, vin şi ulei

Redacția

Apel pentru evitarea aglomerației la biserica ”Sf.Voievozi”! Pomenirea celor adormiți se face și mâine, 6 martie

Oana Cordoneanu

”Sipetul bunicii”: Expoziție de artă populară tradițională, la Heleșteni

Oana Cordoneanu
Încarcă...