RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Educație

“Cameră de detenţie” pentru elevi. Ministerul Educaţiei vine cu precizări după un proiect controversat: “Are alt scop”

Ministerul Educației transmite, joi, că s-a folosit eronat în spațiul public sintagma „sală de detenție” cu referire la una dintre prevederile proiectului de Statut al elevului. „Sintagma nu se regăsește în document și este o asociere cu un concept care, în proiectul Min. Educației, are alt scop”.

Potrivit Ministerului Educației, conținutul integral al articolului din documentul supus consultării publice este: „Art. 14 (2) În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”, transmite, joi, Ministerul Educației. Potrivit sursei citate, proiectul de Statut al elevului și cel al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt în etapa de consultare publică.

Principalele reglementări/modificări din Statutul elevului

Principalele reglementări/modificări din Statutul elevului vizează: menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic; pentru corelare cu art. 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea conform căreia nerespectarea interdicției menționate anterior poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească. Statul prevede introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară și introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.

Proiectul de Statut prevede menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție, introducerea, pentru punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a sancțiunilor: observație individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii; preavizul de exmatriculare; exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii; exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii; exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

  

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale. A fost menținut dreptul elevilor de a contesta sancțiunile. În situația în care, ca urmare a soluționării contestației care a fost însoțită și de scăderea notei la purtare, sancțiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula și decizia de scădere a notei la purtare.

sursa observator

Related posts

Montarea de semafoare la instituțiile de învățământ, împiedicată de lipsa de personal!

Răzvan Grecu

Simulare bacalaureat 2016. Subiecte şi barem la simulare Bacalaureat 2016 pentru clasele a XI-a şi a XII-a

Redacția

Venituri mai mari pentru sute de profesori si medici rezidenti ieseni

Redacția
Încarcă...