NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Uncategorized

Bibliografie concurs Stolniceni Prăjescu

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI  STOLNICENI-PRAJESCU  DIN DATA DE 27.11.2017

Bibliografie  comuna:

Legea  nr.188/1999 privind  Statutul functionarilor publici (r2) cu  modificarile si completarile ulterioare ;

Legea  nr. 7 / 2004 republicata, privind  Codul de  conduita  functionarilor publici

  

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31.10.2003;

Legea nr. 215 / 2001, privind administratia  publica  locala cu  modificarile si completarile ulterioare ;

Bibliografie pentru functia de Consilier , clasa I , grad profesional principal  in cadrul – Compartiment  juridic , achizitii publice si resurse umane

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sectiunea 4 si 5;

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică,

Ordinul A.N.A.P. nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex – ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice.

Bibliografie pentru functia de Inspector clasa I , grad profesional asistent  Compartimentul urbanism registru agricol si cadastru

O.G.  nr.28/2008 privind registrul agricol apobata  cu modificari si completari prin legea  nr. 98/2009 ;

Legea  nr. 7/1996  a cadastrului  si publicitatii imobiliare republicata si  actualizata 2017;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sectiunea 4 si 5;

Advertisements

Related posts

După ninsori, scad temperaturile! ANM a emis o informare de ger și intensificări ale vântului valabilă până joi dimineaţă

Redacția

Suferi de frig? Cele mai frecvente greşeli pe care le facem pentru a ne încălzi

Redacția

Tracii, barbarii care au uimit lumea antică: 20 de lucruri despre obiceiurile ciudate ale poporului dispărut

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site