NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Anunțuri

ANUNȚ LANSARE PROIECT “EDUCAŢIA E ŞANSA TA!”

COMUNICAT DE PRESĂ
ANUNȚ LANSARE PROIECT
“EDUCAŢIA E ŞANSA TA!”
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0735
ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEŞTENI, COM. HELEŞTENI, JUD. IAŞI implementează începând cu data de
26.09.2022 proiectul “EDUCAŢIA E ŞANSA TA!”
Proiectul este finanțat de către Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și
investiții, în cadrul Componentei 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României
(PNRR), R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii
timpurii a școlii– I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.
Axa prioritară: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Durata de implementare
Din 26.09.2022 până în data de 26.09.2025, pe parcursul a 3 ani școlari.
Bugetul proiectului:
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 691.480,00 (șase sute nouăzeci și
unu de mii patru sute optzeci lei), așa cum a fost aprobată în Ordinul ministrului educației nr. 3580/
15.04.2022.
Scopul proiectului este de a preveni abandonul școlar și de a reduce rata de abandon scolar, precum
si de a determina absolvenții de clasa a VIII-a să participe la Evaluarea Națională și să-și continue
studiile spre următorul nivel (liceu sau școala profesională).
Obiectivul 1 :Prevenirea abadonului școlar prin facilitarea accesului la activități socio-emoționale
a unui număr de 116 elevi din ciclul gimnazial pe o perioada de 3 ani.
Obiectivul 2: Creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial si creșterea ratei de
promovabilitate a examenului de evaluare națională în rândul elevilor de gimnaziu prin activități de
sprijin educațional de tip remedial și material oferite elevilor aflați în situație de risc.
Obiectivul 3 : Îmbunătățirea climatului școlar si digitalizarea procesului educațional prin
facilitarea accesului elevilor de gimnaziu la clase inteligente și la resursa umană cu competențe
dezvoltate în domeniul digital.
Obiectivul 4: Imbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare si dezvoltarea de noi
competențe în rândul a 15 cadre didactice prin participarea acestora la programe de formare
autorizate.
Obiectivul 5: Atragerea elevilor în educație și îmbunătățirea relației elevi – părinți – școală prin
implicarea până în anul 2025 atât a elevilor si cadrelor didactice cât și a părinților în activități
extracurriculare.
Manager proiect,
Director,
Prof. Matcovici Camelia-Luminița

Advertisements
Advertisements

Related posts

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ/ANUNȚURI

Redacția

Mesaj de comemorare

Redacția

Programul transportului public, în perioada 24-26 aprilie 2022

Redacția
Încarcă...