NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Ședință ordinară de CL cu 27 de puncte pe ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Local  al municipiului  Paşcani, în şedinţa  ordinară din data de     28.02.2013, ora  10:00, în sala de şedinţe  a Consiliului Local al municipiului Pașcani,  cu următoarea  ordine de zi :

 

 

1. RAPORT privind situatia  pietei muncii  din municipiul Pascani in perioada 01.01.2012-31.12.2012

 

       Raportor – Director executiv  A.J.O.F.M. Iasi

 

2. RAPORT privind  stadiul realizarii  investitiei  derulate pe Programul ISPA, avand in vedere  starea  juridica  a  antreprenorului  general

 

       Raportor – Directorul general al S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani

 

3. RAPORT  de audit privind  cheltuielile eligible si neeligibile ale investitiei derulate pe Programul ISPA

 

       Raportor – Administratorul public al municipiului Pascani

 

4. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii  ale S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani   pentru anul 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

5. RAPORT  asupra manifestarilor culturale  desfasurate la  Casa  Municipala de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani   in  anul 2012

 

   Raportor-Directorul Casei Municipale de Cultura „Mihail Sadoveanu”  Pascani

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Programului  de activitati  al Casei Municipale de Cultura “M. Sadoveanu” Pascani pe anul 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

 

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “ Alimentare cu apa  in sistem centralizat  a localitatilor  periurbane Blagesti si Gastesti- Pascani, judetul Iasi”

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

8. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Imbracaminti  bituminoase   usoare pe drumul comunal DC 127-strada Gastesti, municipiul Pascani, judetul Iasi”

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

9. PROIECT DE HOTARARE privind scutirea la plata  penalitatilor de intarziere  prevazute in graficul de esalonare  datorate bugetului local de beneficiarii  inlesnirilor sub forma esalonarii la plata, potrivit  prevederilor  Hotararii Consiliului Local nr. 116/29.09.2012, cu privire  la aprobarea  Regulamentului pentru  acordarea  inlesnirilor sub forma  esalonarii  la plata  obligatiilor  restante  la bugetul local  rezultate din contractele de inchiriere  pentru  suprafetele  cu destinatie de locuinta  si a modelului  Conventiei  pentru  stabilirea  graficului  de esalonare, modificata si  completata  prin Hotararea Consiliului Local nr. 178/21.12.2012

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

10. PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local nr. 62/30.06.2011, privind modificarea  si completarea  HCL nr. 34/28.02.2007, privind stabilirea structurii  pe specialitati  a membrilor  comisiei sociale  in vederea analizarii  cererilor  pentru repartizarea  locuintelor  construite de Agentia Nationala  pentru Locuinte

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

11. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea  proiectului(modelul) contractului de inchiriere  pentru unitatile de locuit  construite pentru tineri  destinate inchirierii, aflate in proprietatea  privata    a    statului si in administrarea  Consiliului Local al municipiului Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

12. PROIECT DE HOTARARE     privind stabilirea  destinatiei unor  unitati de locuit  libere din municipiul Pascani  din administrarea  RAGCL Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

13. PROIECT DE HOTARARE privind insusirea Protocolului nr. 2193/30.01.2013, de predare-primire a bunurilor aferente  sistemului pentru ridicarea presiunii  apei reci si  apei calde(statii  hidrofoare)  catre S.C. PREST SERV APA S.A.

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de delegare  de gestiune a serviciilor  publice de alimentare  cu apa si de canalizare  nr. 17062/06.09.2012, modificat si completat

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

15. PROIECT DE HOTARARE  privind insusirea raportului de evaluare  pentru bunurile  realizate  prin programele anuale  de investitii  de catre R.A.G.C.L. Pascani  si utilizate  in derularea  contractului  de delegare  a gestiunii serviciului  public de salubrizare  din Municipiul   Pascani, aprobat prin HCL nr. 45/2008, clasificate ca bunuri de preluare

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

16. PROIECT DE HOTARARE   privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului  public de salubrizare al Municipiului Pascani  nr. 19534/03.10.2012

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

17. PROIECT DE HOTARARE   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  in vederea

construirii  unor spatii comerciale, de producţie, servicii, birouri, locuinta  de serviciu, împrejmuire, branşamente si racorduri, in municipiul Paşcani,  strada Ştefan cel Mare, nr.267,  judeţul Iaşi

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

18. PROIECT DE HOTARARE  privind  constituirea comisiei  locale de gestionare, intretinere si exploatare a pasunilor   in municipiul Pascani 

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

19. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea  prin licitatie publica a spatiului disponibil  in cladirea Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, situat in str. Gradinitei nr. 5, cu destinatia de    amplasare echipament medical tip   computer – tomograf

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

20. PROIECT DE HOTARARE  privind  ajustarea  preturilor/tarifelor  pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PASCANI

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

21. PROIECT DE HOTARARE privind majorarea alocatiei zilnice de hrana pentru  beneficiarii  Cantinei de Ajutor Social Pascani in anul 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

22. PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea si completarea HCL nr. 52/22.06.2012, privind alegerea comisiei de validare

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

23. PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea si completarea HCL nr. 57/28.06.2012, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului  Local al municipiului Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

 

 

24. PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea si completarea HCL nr. 100/30.08.2012, privind nominalizarea  reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant  din municipiul Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

25. PROIECT DE HOTARARE   privind  aprobarea  organizarii retelei scolare  de invatamant preuniversitar  de stat de pe raza  municipiului Pascani  si aprobarea de  denumire  pentru unitatile  de invatamant de stat si particular  in anul  scolar 2013-2014

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

26. PROIECT DE HOTARARE   privind   modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local nr. 79/18.07.2012, privind  stabilirea  structurii  si componentei Consiliului de Administratie al RAGCL Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

27. PROIECT DE HOTARARE  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  martie-mai 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

 

 

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

Advertisements

Related posts

Toamna i-a prins cu pătura în cap la vândut de produse, pe comercianții din piața vale. Primăria a mutat tacit investițiile pentru anul 2016

Ema Roman

8,2 km de asfalt vor fi turnați pe sectorul Pașcani – Moțca de către angajații Direcției de Drumuri Pașcani

Ema Roman

Drumarii de la DRDP Iași au început lucrarile de reparații a carosabilului în Vama Albița

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site