RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Comunicate de Presă

Au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii

Poliţia Română informează că au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

 

 Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

  

 

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:

         1. Specializarea „Drept” – 48 de locuri şi 5 pentru minorităţi (2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari, 1 loc pentru alte minorităţi).

        2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:

– arma poliţie : 175 de locuri şi 10 locuri pentru minorităţi (4 locuri pentru rromi, 4 locuri pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi).

 

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 313 de locuri ( 6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi );

 

c) Şcoala de Agenţi de   poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 160 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi );

 

d) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

  • Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 25 de locuri;

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov – 10 locuri;

– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;

– Institutul Medico – Militar – 25 de locuri;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri.

  • Învăţământ postliceal (maiştri militari):

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti – 62 de locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc (locuri pentru bărbaţi) – 27 de locuri;

 

 

 

– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu – 8 locuri.

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice :

 

a) să aibă cetăţenia rom ână şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

    

 

 

 Criterii specifice:

 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii 3×4 cm.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, până la data de 14.06.2013.

 

 

 Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se face p ână la data de 02.08.2013.

 

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înm ânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit.

 

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

 

La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.

 

Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro .

 

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

Related posts

SCRISOARE DESCHISĂ! Să sărbătorim și să respectăm ziua de 24 Ianuarie prin fapte!
Clădirea pecetluirii Unirii Fondatoare a României trebuie restaurată de urgență! (P)

Redacția

Cum procedăm pentru a elimina turbiditatea apei după o intervenție la rețea

Redacția

Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași: „Organizăm la Iași unul dintre cele mai mari festivaluri literare din Europa. FILIT vine și la Pașcani” (P)

Redacția
Încarcă...