RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Economie și afaceri

TOTUL DESPRE ANGAJĂRILE DIN SURSĂ EXTERNĂ ÎN POLIŢIE. Când se vor da examenele şi cine poate participa la concurs

Procedurile pentru angajările în Poliţia Română din sursă vor începe zilele acestea, însă concursurile vor avea loc în luna mai. Potrivit preşedintelui Pro Lex, Vasile Lincu, se vor organiza concursuri din sursa externa pentru 3000 de posturi in MAI.

 

Procedurile vor începe în perioada 28 martie-01 aprilie, iar examenele se vor desfăşura în luna mai.

  

Pentru ISU şi Jandarmerie, ocuparea funcţiilor vacante se va face doar prin rechemare în activitate, iar pentru Poliţia de Frontiera, ocuparea funcţiilor vacante se va face doar prin reîncadrarea persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte, informează Pro Lex.

Pentru ocuparea funcţiilor vacante din Poliţia Română se va organiza concurs pentru ocuparea a 1800 posturi, astfel:

– 40 de locuri prin reîncadrarea persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte

– diferenta prin recrutare (angajări) din sursă externă

Poliţiştii recrutaţi din sursă externă vor fi repartizaţi la structurile de poliţie rurală.

Cei ce au avut calitatea de poliţişti şi au pierdut această calitate prin reorganizare sau demisie, pot candida şi pe locurile repartizate recrutărilor din sursă externă, în aceleaşi condiţii ca toţi ceilalţi candidaţi.

Metodologia de concurs va fi cea care a fost aplicată şi concursurilor pentru trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor.

Examenul se va da într-o singură zi pentru toate tipurile de angajări, la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Chiar şi cei care vor fi angajaţi prin reîncadrare vor da examen pentru departajare. „Nu sunt limitate locurile doar pentru cei disponibilizaţi, ci sunt pentru toţi cei care au şcoli de poliţie şi au plecat din diferite motive din sistem”, a anunţat Vasile Lincu.

Separat de acest concurs, se va mai susţine o selecţie pentru specialişti şi personal de deservire, aici fiind vorba de la IT-işti, contabili şi până la femei de servici.

Cei care vor reuşi să fie selectaţi în urma examenului se vor afla apoi în tutelă timp de 6 luni şi vor urma 3 luni diferite cursuri. Abia apoi se va face o evaluare corectă şi se va stabili cine se încadrează şi cine nu.

„E posibil să fie oameni care să îşi dea seama că Poliţia nu e pentru ei, că nu pot face faţă. După această perioadă, se va face încadrarea definitivă”, a mai declarat Vasile Lincu, preşedintele Pro Lex.  

Condiţiile de angajare din sursă externă

Condiţii generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor, conform art. 20 din ordinul m.a.i. nr. 665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile ministerului administraţiei şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);

să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

În funcţie de specificul activităţii profesionale pentru care sunt scoase la concurs funcţiile, pot fi stabilite criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Acestea, împreună cu toate celelalte date referitoare la probele de concurs, la tematică, bibliografie, precum şi la calendarul de desfăşurare al concursului, vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi, prin anunţurile de organizare a concursurilor, pe site-ul instituţiei organizatoare şi / sau în presa centrală.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

a. au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 literele „c)”,”h)”,”i)” şi ”k)” din Legea 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările si completările ulterioare;

b. au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 literele „d)”,”i)”,”j)”,”k)” şi art. 87 din Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în vederea încadrării directe numai în situaţiile în care, prin încadrare potrivit nivelului studiilor nu dobândesc grade profesionale mai mici decât cele avute în rezervă.

 

 Sursa: m.cugetliber.ro

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

Related posts

Noi reguli pentru influenceri. ANAF a publicat obligațiile persoanelor care obțin venituri de pe rețelele de socializare

Redacția

Acestea sunt bonurile câştigătoare la loteria bonurilor fiscale. Cât va primi fiecare câştigător

Redacția

Uite ce locuinţe se pot cumpăra prin Programul “Prima Casă”!

Redacția
Încarcă...