NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Ședință ordinară de Consiliul Local, cu 18 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Legislativul local se va întruni în ședința ordinară aferentă lunii în curs, miercuri 31 august, de la ora 10:00. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte de hotărâre, inițiate de primarul Marius Pintilie.

Iată ordinea de zi :

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani pentru anul 2022– inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Advertisements
  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat a Municipiului  Pașcani în vederea casării și valorificării – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în municipiul Pașcani, jud. Iași, între chiriașii ANL Alexa Adrian și Florescu Laura–Petronela – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 645 și adăugarea numărului de inventar 2167– inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea Şcolii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” Paşcani în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a terenului şi a clădirilor, proprietate publică a Municipiului Paşcani, având numerele cadastrale 69148, 69148 – C1 şi 69147 – C2, către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Paşcani în scopul desfăşurării activităţii educaţionale pe perioada derulării proiectului “Creșterea eficienţei energetice la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Paşcani și Creșa nr. 1 Paşcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea publică a județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a terenului în suprafață de 579.500 mp, identificat în tarlaua T40, parcela Ps 1069, Nr. Cad. 66452, suburbia Sodomeni municipiul Pașcani, jud. Iași, în vederea construirii unui parc industrial – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani ”, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 170/28.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/30.09.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și locative Pașcani în cadrul procedurii de insolvență – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistență şi reprezentare juridică a  Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Paşcani  în  dosarele în care   aceasta este parte – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Servciului de Transport public local de persoane în municipiul Paşcani prin atribuire directă, nr. 15888/16.09.2020 încheiat intre Municipiulul Pașcani şi S.C. CLP ECOSERV S.R.L aprobat prin HCL 54 din 31.03.2020 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Servciului de Transport public local de persoane în municipiul Paşcani prin atribuire directă, nr. 15888/16.09.2020 încheiat intre Municipiulul Pașcani şi S.C. CLP ECOSERV S.R.L aprobat prin HCL 54 din 31.03.2020 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru „Construire locuință, împrejmuire, branșamente și racorduri”, pe teren în suprafață de 750,00 mp., identificat cu nr. cadastral 68186, situat în str. Henri Coandă nr. cadastral 68186, mun. Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru „Construire locuință parter, anexă, împrejmuire, branșamente și racorduri”, pe teren în suprafață de 1150,00 mp., identificat cu nr. cadastral 61493, situat în str. Henri Coandă nr.2H, mun. Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Advertisements

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru „Construire magazin materiale de construcții, drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, lucrări tehnico edilitare în incinta, puț apă, pilon publicitar, panouri direcționale și reclamă, reclamă pe fațadă, cabină poartă, post transformare/conexiune, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, amenajare accese, organizare de șantier, operațiuni notariale și cadastrale”, pentru terenul în suprafață de 29.967mp., nr. cadastral 66439, terenul în suprafață de 994mp., nr. cadastral 66954, terenul în suprafață 9.875mp., nr. cadastral 66436, terenul în suprafață de 7.521mp., nr. cadastral 60607, terenul în suprafață de 3.093mp., nr. cadastral 60683, terenul în suprafață de 6.162mp., nr. cadastral 66953, terenul în suprafață de 2.500mp, nr. cadastral 66438 și terenul în suprafață de 1.577mp., nr. cadastral 66437situat în str. Grădiniței, nr. 11, mun. Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor restante rezultate din contractele de concesiune, de închiriere și de utilizare temporară a terenului, datorate bugetului local de către persoanele fizice – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Advertisements
Advertisements

Related posts

Pintilie: ”Nu mi-am propus să fiu cel mai popular om din Pașcani”! Primarul a solicitat polițiștilor locali să amendeze pe cei care aruncă gunoaie, pe domeniul public

Răzvan Grecu

Sens unic pe străzile Izvoarelor și M. Eminescu. Decizia amânată pentru luna viitoare (VIDEO)

Marius Parteni

Consilierul local Marius Pintilie dorește ca serviciul de apă-canal să fie preluat de RAGCL. Un proiect în acest sens a fost depus la registratura Consiliului Local!

Răzvan Grecu
Încarcă...