NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Ședință online a legislativului pășcănean, cu 20 de proiecte. Ordinea de zi

Creșterea numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 a schimbat și la Pașcani, din nou, modul de organizare al ședințelor de Consiliu Local.

Astfel, legislativul se va întruni online, pe 30 iulie, pentru a dezbate cele 20 de proiecte aflate pe ordinea de zi. Un alt avantaj al acestui mod de participare la ședință, este că aleșii locali, chiar dacă sunt în concediu, pot lua parte la întâlnire.

Prima ședință online, din cauza crizei sanitare a avut loc în aprilie, cu ajutorul platformei Zoom.us. apoi, din iunie, acestea s-au desfășurat în sala mare a Primăriei. Luna aceasta, din nou, vor fi reluate online, cu ajutorul aceleași platforme.  

Ședința va începe cu o serie de rectificări bugetare, la Spitalul Municipal Pașcani, Clubul Sportiv CSM, repartizarea unor locuințe ANL, închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile situate în cele două piețe din municipiu. Tot pentru dezbatere se află și proiectul privind premierea elevului Andrei Anușca, singurul din municipiu care a obținut media 10 la Evaluarea Națională.

 Un alt proiect este și preluarea rețelelor termice și a centralelor, cât și a sediului RAGCL, în proprietatea publică a municipiului, dar și vânzarea directă a unor terenuri din Pașcani, către persoane fizice. Toate proiectele sunt inițiate de primarul Dumitru Pantazi.

Ordinea de zi

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului integral venituri proprii (sursa F) al instituțiilor pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al anului 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind premierea elevului Anușca Andrei care a obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 39 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind preluarea centralelor termice: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CT9, CT10, CT11, CT12 și a terenurilor aferente, parte a sistemului de încălzire centralizat, din proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea R.A.G.C.L. Pașcani în proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4 și în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 113/30.06.2020 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale (casetele disponibile) având numerele: 5, 6, 12, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 113, 118, 119 și 122, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, str. Ceferiștilor, nr. 4, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 114/30.06.2020 privind închirierea prin licitație publică a spațiului disponibil, Lot 2, modul A, tronsonul I, corpul B în suprafață de 21,26 mp. situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, strada Ceferiștilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind preluarea parțială a imobilului Sediu administrativ – Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în suprafață de 885,83 mp și a terenului aferent în suprafață de 14.511 mp, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, din administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea transmiterii către S.C. CLP Ecoserv S.R.L.  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafață totală de 300 mp, situat în Municipiul Pașcani, str. Renașterii, nr. 3-5, jud. Iași, nr. cad. 66843, proprietate privată a Municipiului Pașcani, către Persoanele fizice Sofian Ovidiu și Sofian Dorina – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafață totală de 304 mp, situat în Municipiul Pașcani, str. Luceafărului, nr. 25, jud. Iași, nr. cad. 66605, proprietate privată a Municipiului Pașcani, către Persoanele fizice Rusu Ioan Liviu și Rusu Roxana – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafață totală de 284 mp, situat în Municipiul Pașcani, str. Cosminului, nr. 29, jud. Iași, nr. cad. 66837, proprietate privată a Municipiului Pașcani, către Persoanele fizice Sârbu Gheorghe și Sârbu Lucia  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenurilor în suprafață totală de 1400 mp (850 mp + 550 mp), situate în Municipiul Pașcani, str. Dragoș Vodă, nr. 12B și nr. 12C, jud. Iași, nr. cad. 61819, proprietate privată a Municipiului Pașcani, către Persoanele fizice Barcău Cristina Iulia și Barcău Costel  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

loading...
Advertisements

Related posts

Incertitudini privind operatorul de căldură. Primarul vorbește fără convingere despre un sprijin guvernamental

Marius Parteni

Cererea unui focșănean, de a vinde vinuri în piața din Pașcani, respinsă de către autoritățile locale

Ema Roman

Societatea EkySam este câștigătoarea componentei infrastructură rutieră din cadrul PIDU

Răzvan Grecu
Încarcă...