NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Ședință de Consiliul Local la Pașcani, în ultima zi din luna mai. Iată proiectele!

Consiliul Local al Municipiului Pașcani se întrunește luni, 31 mai, în ședința ordinară aferentă lunii acesteia. Sunt 14 hotărâri pe ordinea de zi, cărora se adaugă cel cu privire la raportul administratorilor de la societatea CLP EcoSERV SRL.

Ședința se va desfășura de la orele 10.00. Ordinea de zi este următoarea:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2020 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2021 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii(sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși la Creșa nr. 1 Pașcani pentru anul 2021 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și Școala Gimnazială Specială Pașcani – inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația Tineretul Ortodox Roman – Filiala Pascani – inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 63 din 22.04.2021 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pașcani, pentru perioada ianuarie-iunie 2021 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a spațiului disponibil nr. 10, situat la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 7, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile LOT 1 în suprafață de 93 mp și LOT 2 în suprafață de 93 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în incinta Ștrandului Municipal Pașcani, strada Stadionului, județul Iași în vederea  amenajării unor terase estivale – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Pașcani nr. 33 din 10.03.2021 privind schimbarea destinației imobilului Construcție Grădinița cu program normal Boșteni în suprafață de 310 mp și a terenului aferent în suprafață de 982 mp proprietatea publică a Municipiului Pașcani situat în suburbia Boșteni str. Ion Creangă nr.36 municipiul Pașcani jud. Iași în vederea transmiterii în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic, ca organ consultativ la nivelul Consiliului Local al Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: S.C. CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția proiectului „Watman II – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pașcani și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Raport de activitate al administratorilor societății comerciale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. pentru anul 2020   – raportor Adminsitratorii S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani

Advertisements

Related posts

Reprezentanții ARSACIS și Apa Vital negociază de la distanță cu oficialii din Pașcani. Consilierii locali vor decide viitorul PSA. Actualitatea Tv va ataca o eventuală hotărâre de delegare a serviciului public de apă

Răzvan Grecu

Concluzia primarului Pantazi: Proiectele opoziției sunt blocate de secretarul Jitaru

Marius Parteni

Utilaj multifuncțional achiziționat de Primăria Pașcani

Oana Cordoneanu
Încarcă...