NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Sănătate

Se caută psihiatru la Spitalul Municipal!

  Spitalul Municipal de Urgență Pașcani scoate la concurs un post de medic în specialitatea psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie. Cei interesați mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie la concurs.

     Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

   – cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

  

   – copie xerox de pe diploma de medic si adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;

   – copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul in curs;

    – dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455 alin. (1) lit. e) sau f),la art.541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (l) lit. d) sau e) din Legea rc. 9512006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 – acte doveditoare pentru calcularea punctajuluiprevăzut în Anexa nr. 3 a ordinului869/2015;

 – cazier judiciar;

  – certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

  – chitanța de plata a taxei de concurs;

  – copia actului de identitate în termen de valabilitate.

   Taxa de concurs este de 150 lei și se va achita la casieria unității.Tematica si bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist și poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății. Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, str. Grădiniței nr. 5, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în,,Viata medicală” iar concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 si 90 de zile de la publicarea in ,,Viața medicală”. Postul a fost publicat în ,,Viața medicală” din data de 23 iunie 2017. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS al unității, tel. 02327636001. tel. 0232763600/ int. 110. 

Advertisements

Related posts

A fost aprobat tratamentul fără interferon pentru bolnavii de hepatită cronică C

Redacția

Apel umanitar! Împreună putem să-i salvăm viaţa lui Gabriel! La doar 9 ani, medicii i-au pus un diagnostic crunt

Redacția

Persoanele active au o sănătate mintală mai buna și un somn mai odihnitor

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site