NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Primăria a decis cine face parte din comisia care va selecta câștigătorul concursului pentru funcția de administrator al CLP Ecoserv SRL

Primăria Municipiului Pașcani a publicat astăzi pe pagina sa de internet anunțul privind demararea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de administrator al societăţii CLP Ecoserv SRL. Întreaga procedură va fi asistată de un expert independent și anume societatea: Fox Management Consultants.

Conform anunțului menționat, etapele de desfăşurare ale procesului de recrutare şi selecţie sunt următoarele:

  • Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă
  • Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Pentru a participa la acest concurs, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, să cunoască limba română, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar, să aibă o experiență relevantă în domeniul managementului și consultanței, să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 3 ani și să aibă experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

  
  • copia actului de identitate;
  • copia diplomelor de studii;
  • curriculum vitae
  • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
  • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
  • Cazierul judiciar Cazier fiscal
  • Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare

După analiza dosarelor, expertul independent va întocmi o listă scurtă din care comisia numită de primar va selecta pe cel care va ocupa funcția de administrator al CLP Ecoserv SRL. Din această comisie fac parte trei funcționari publici: Costel Beciu, Marius Vlad și Ana Grigoraș.

Cei care sunt interesați să participe la consurs trebuie să depună dosarul de candidatură până la data de 15.12.2021, ora 12.00 la Registratura Primariei Municipiului Pascani, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Advertisements

Related posts

Masinile institutiilor subordonate Consiliului Local vor fi dotate cu GPS

Răzvan Grecu

Consilierii au aprobat Planul Urbanistic Zonal în vederea construirii unui supermarket în zona vale! Opoziția a acuzat ilegalități! Procurorii au fost sesizați!

Răzvan Grecu

Grupul de Inițiativă Locală răspunde șicanelor ApaVital cu un nou miting de protest

Răzvan Grecu
Încarcă...