NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Post vacant scos la concurs de Primăria Pașcani

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în data de 05.10.2021 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise  interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro – Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri respectiv de pe 02.09.2021 – pânã la data de 21.09.2021-(inclusiv), ora 15,30.

  

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: [email protected].

      Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de  inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

     – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcțiilor;

    – nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro– Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

Advertisements

Related posts

Împrumut de la Stat: Soluție guvernamentală pentru modernizarea străzilor și iluminatului

Marius Parteni

Școala Boșteni rămâne deschisă

Irina Gherasim

Curtea de Apel Iași a amânat decizia într-un proces în care municipiul solicită 4 milioane de lei

Răzvan Grecu
Încarcă...