NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Târgu Frumos

Post scos la concurs de Primăria Târgu Frumos (DOC)

Primăria Orașului Târgu Frumos anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual, pe o perioadă nedeterminată, de muncitor calificat IV – zidar, în cadrul Sectorului de Gospodărie Comunală. La data de 19.08.2021, ora 10.00, va avea loc proba practică, la sediul Primăriei Târgu Frumos.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 29.07.2021 – 11.08.2021, până la ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs (respectiv la Ivanov Adriana) și trebuie să conțină următoarele:

 • opis documente dosar concurs;
 • cerere de înscriere depusă la sediul instituţiei ;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia certificatului de căsătorie ( unde este cazul);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Copiile actelor se prezintă însoțite de originalele acestora la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din sediul Primăriei Oraş Târgu Frumos.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

  
 • Selecția dosarelor;
 • Proba practică;
 • Interviul;

Concursul se va organiza conform calendarului:

 • 29.07.2021-11.08.2021 – depunere dosare;
 • 12.08.2021 selecția dosarelor;
 • 19.08.2021, ora 10.00 – proba practică;

Data interviului va fi comunicată la finalizarea probei practice.

Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de participare și sarcinile postului consultați DOCUMENTUL.

Advertisements

Related posts

Invitație la Târgul de Meșteri din Târgu Frumos

Ema Roman

Târgu Frumos: Apă deversată de angajaţii ApaVital pe o stradă intens circulată, la temperaturi de -6 grade (Video)

Marius Parteni

Poliția în trafic, la Târgu Frumos! Șoferi băuți și fără permis

Redacția
Încarcă...