NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Joia viitoare va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Pașcani, aferentă lunii octombrie

Aleșii locali se vor întâlni joia viitoare în ședința ordinară aferentă lunii octombrie. Pe ordina de zi publicată pe site-ul Primăriei, sunt 18 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Marius Pintilie. Printre acestea, cele mai importante, la prima vedere, sunt cu privire la schimbarea destinației terenului alocat pentru construirea unui parc industrial, aprobarea Regulamentului privind inițierea proiectelor de hotărâre, declanșarea procedurii de selecție a directorului general al CLP Ecoserv SRL și aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiţii: Modernizare străzi în  Municipiul Paşcani.

Iată ordinea de zi:

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri și cheltuieli  al municipiului Pascani pentru trim.al III-lea al anului 2021 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

  

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne și al Programului obiectivelor de investiții pentru pentru anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Lista obiectivelor de investiții ale Casei de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Paşcani,  pentru anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind  rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 154 din 29.09.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Pașcani- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind privind aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol a terenului în suprafață de 579.500 mp, proprietate privată a municipiului Pașcani, identificat în T40, P 1069, nr. cadastral 66452, municipiul Pașcani (suburbia Sodomeni), jud. Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 47/31.03.2021 privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile, situate în  Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4 și în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Planului de Amenajament Pastoral al Municipiului Paşcani- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind  modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 2/07.01.2021, privind aprobarea inventarului bunurilor de retur, proprietate privată a Municipiului Paşcani  şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, aferente Serviciului Public de Salubrizare, pentru activităţile de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe  timp de polei sau de îngheţ, către SC CLP ECOSERV SRL- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de selecție a Administratorului – Director General la S.C.CLP ECOSERV S.R.L în conformitate cu legislația privind guvernanţă corporativă- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare străzi în  Municipiul Paşcani”- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani  nr. 90/31.05.2021 prin transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 Proiect de HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2021- ianuarie 2022- inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Advertisements

Related posts

Judecătorii Curții de Apel au cerut astăzi clarificări în procesul dintre Primărie și AgroComplex Lunca SA

Marius Parteni

Primarul comunei Pașcani, Republica Moldova, nu a mai ajuns la Pașcani!

Marius Parteni

Plecarea în concediu a primarului Dumitru Pantazi comentată în emisiunea „În Obiectiv”! Marius Pintilie :„Dormeam cu toți funcționarii în Primărie până rezolvam problema”

Marius Parteni
Încarcă...