19112019Tue
Last updateMon, 18 Nov 2019 9pmFalimentul PSA Pașcani aprobat de judecătorii ieșeni. Iată pașii următori!

Prest Serv Apă, fostul operator de apă și canalizare, intră în faliment. Judecătorii Tribunalului Iași au admis ieri cererea formulată de PSA. Lichidatorul judiciar desemnat este Management Reorganizare Lichidare SPRL, aceeași societatea care se ocupă de falimentul RAGCL.

 

Următorul termen din acest proces este stabilit pentru data de 4 octombrie. Până la acea dată trebuie realizată inventarierea bunurilor și trebuie înștiințați creditorii. De asemenea, lichidatorul judiciar are obligația de a întocmi un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței.

 

„Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 23.08.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 02.09.2019. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 27.09.2019. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 06.09.2019, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată și, în orice caz, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate mai sus către toți creditorii", se arată în motivarea judecătilor.

Intrarea în faliment a PSA Pașcani a fost aprobată și de consilierii locali. Iată ce au stabilit judecătorii: 

 

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC Prest Serv Apa SA Pa?cani, J22/1354/2011, CUI 28863486, având ca obiect deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 rap. la art. 38 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC Prest Serv Apa SA Pa?cani. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Conform art. 83 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele si coresponden?a emise vor cuprinde, în mod obligatoriu si cu caractere vizibile, în limbile română, engleză si franceză, men?iunea in insolven?ă, in insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 93 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a reconstitui, în măsura posibilului, documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. b)-f) şi l), în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către debitor. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 19.08.2019 . Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 23.08.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 02.09.2019. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 27.09.2019. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 06.09.2019, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către instan?ele judecătore?ti în a căror circumscripţie teritorială se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face si către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conform art.42 alin.5, precum si institu?iilor prevăzute la art.76 din aceea?i lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 04.10.2019, ora 9:00, CS5 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitoarei în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Dată în camera de consiliu ?i pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 iulie 2019. 
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  54/2019  10.07.2019

Loading...

Comments   

 
recviem
-2 # BLESTEMUL VA VENI ASUPRA LOR SI URMASILOR LORrecviem 2019-07-11 19:16
Cine a vandut apa Pascanenilor catre IUDA de la Iasi, sa fie blestemat de Dumnezeu si
Mântuitorul nostru Iisus Hristos si de Preacurata lui Maica, si de 4 sfinti evanghelisti
si de sfintii verhovnici apostoli Petru si Pavel si de ceilalti si de cei 318 sfinti parinti
purtatori de Dumnezeu de la Nicheea, si de toti sfintii care din veac au
placut lui Dumnezeu, si sa fie asemenea lui Iuda si blestematului Arie.


Ei sunt Blestematii Pascaniului care fara frica de Dumnezeu au votat PENTRU vanzarea apei catre
ApaVital Iasi si au vandut veneticilor, viitorul copiilor nostri


Dorin Nechifor - PNL

Diana Acsinte – PNL,

Enea Neculai – PNL

Vasile Anton – PNL

Andrei Varca – PNL

Simona Palade – PSD

Alexa Bogdan – PSD

Gabriela Nedelcu – PSD

Marius Putintelnicu – PSD

Apostol Carmen – PSD

Vasile Haldan – PSD

Vasile Axinte – PSD

Vasile Balau – PSD

Stefan Voinea – PPDD


"BLESTEMAT FIE EL, IN VECII VECILOR.
BLESTEMAT FIE EL CONSTANTINESCU TOT NEAMUL LUI IN VECII VECILOR".
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.