NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație Local

HOTĂRÂREA NR.2 din 25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Pașcani

  HOTĂRÂREA NR.2 din 25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Pașcani

  Având în vedere:

Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Hotărârea nr.6/06.03.2020,Hotărârea  nr.7/07.03.2020 și Hotărârea nr.8/09.03.2020 și Hotărârea nr.9/10.03.2020 ,Hotărârea nr.10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 și Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,emis de Ministerul Afacerilor Interne;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                   HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se va  comunica către Serviciul de Asistență Socială , lista cu persoanele în vârstă de peste 65 de ani, cu domiciliul în municipiu Pașcani, listă transmisă de către Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Iași.

Art.2. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani , fără susținători sau altă formă de ajutor vor suna la numărul de telefon 0232710730, pentru a fi luate în evidență.

Art.3. (1) Poliția Locală va comunica zilnic la Serviciul de Asistență Socială și la Compartimentul Situații de Urgență lista cu persoanele care au solicitat sprijin. Lista va conține numele și prenumele, vârsta , numărul de telefon și adresa de domiciliu.

(2) Deasemenea Poliția Locală va identifica persoanele fără adăpost, pe care le va comunica la Serviciul de Asistență Socială și Compartimentul Situații de Urgență. Acestea vor fi cazate în incinta Clubului Sportiv Municipal Pașcani. În vederea soluționării optime a adăpostirii și îngrijirii acestora, vor fi utilizate resursele umane de la Clubul Sportiv Municipal Pașcani și Creșa nr. 1 Pașcani, în funcție de situație. Hrana acestora se va asigura de la Cantina de Ajutor Social.

Art.4. Serviciul de Asistență Socială va lua legătura telefonic cu persoanele din lista comunicată de Poliția Locală ,privind persoanele în vârstă de peste 65 de ani și prin angajații serviciului , va asigura achiziționarea bunurilor necesare pe cheltuiala solicitantului. Pentru aceasta se vor pune la dispoziție două autoturisme din parcul auto al Primăriei, IS – 09  – XWK și  IS – 10 – KWX , pentru asigurarea deplasării la domiciliul persoanelor care solicită sprijin și pentru achiziționarea celor solicitate.

Art.5. Persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani , care solicită sprijin , fără susținători și care fac dovada că nu au nici un venit, li se va asigura hrană prin Cantina de Ajutor Social, în aceleași condiții ca și ale asistaților sociali care beneficiază de hrană de la cantină. Sumele necesare pentru achiziționarea hranei vor fi decontate distinct, din   fondul de rezervă, pe bază de listă întocmită de Seviciul de Asistență Socială ,listă comunicată la Cantina de Ajutor Social și Direcția Economică .

Art.6. Comunicarea evidenței persoanelor de peste 65 de ani care solicită sprijin, precum și a persoanelor fără adăpost către  Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Iași, va fi făcută de către Compartimentul Situații de Urgență, în conformitate cu Ordonanțele Militare emise și în termenul prevăzut de adresa Centrului  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Iași.

Art.7. Serviciul de Asistență Socială va colabora cu orice instituție publică sau privată, în regim de voluntariat sau orice altă formă de colaborare, în vederea susținerii acestor categorii de persoane,pentru a primi un document din care să rezulte că sunt voluntari luați în evidență de Primărie și vor fi însoțiți de către un salariat de la Asistenţă Socială..

Art.8. Compartimentul Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani va întreprinde demersurile pentru achiziționarea  a 10 cartele telefonice și  10 aparate , de la societățile  cu care Primăria are încheiate contracte de servicii de telefonie, necesare activității de voluntariat.

Art.9. Începând cu data de 23.03.2020, prin Dispoziția Primarului nr.758/23.03.2020, s-a suspendat comercializarea produselor , altele decât cele alimentare,farmaceutice sau de uz veterinar,semințe,material săditor și pomi fructiferi și ornamentali, în cele două piețe ale municipiului Pașcani.Șeful Serviciului Administrația Piețelor va lua măsuri pentru organizarea activității de vânzare în cele două piețe ale municipiului Pașcani în conformitate cu art. 7, alin.(2) din Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020.

Art.10. Se va pune la dispoziția Spitalului Municipal de Urgență Pașcani , în contextul restrângerii activității de transport pe ruta Iași – Pașcani și retur, microbuzul școlar al Școlii Gimnaziale Gîștești, pentru a asigura prezența medicilor și personalului sanitar   la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani.

Art.11. Accesul persoanelor la acest mijloc de transport se va face pe bază de legitimație de de serviciu sau adeverință de salariat.

Art.12. Modelul de declarație pentru circulația pe străzi, va putea fi descărcat de pe site-ul primăriei municipiului Pașcani.Această declarație pe proprie răspundere poate fi completată în prealabil sau poate fi scrisă de mână și care trebuie să cuprindă numele și prenumele,data nașterii, adresa locuinței,motivul și locul deplasării,data și semnătura.

Art.13. Se vor întreprinde măsurile care se impun pentru achiziționarea de combustibil necesar autovehiculelor care vor asigura transportul cumpărăturilor persoanelor de peste 65 de ani,fără susținători sau altă formă de ajutor și pentru medicii care se deplasează cu microbuzul pus la dispoziție de Primăria municipiului Pașcani.

Art.14. Toate termenele prevăzute de Comitetul Local pentru Situașii de Urgență Pașcani  în Hotărârea nr.1 din 12.03.2020 , se vor proroga până la terminare stării de urgență.

Art.15. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către Instituția Prefectului, Instituțiile Școlare ,Poliția Municipiului Pașcani, Poliția Locală,Spitalul Municipal de Urgență Pașcani,Serviciul de Asistență Socială,Serviciul Administrați Piețelor, Compartiment Situații de Urgență,Clubul Sportiv Municipal Pașcani, Cantina de Ajutor Social, Creșa nr.1 Pașcani , precum și celor interesați în vederea ducerii la îndeplinire.

                                              PREȘEDINTE CLSU PAȘCANI

                                                  Ing.Dumitru Pantazi

Advertisements
Loading...

Related posts

Dacă Primăria ar fi un S.R.L. pe cine ar da politicienii afară? Olariu ar institui un „batalion disciplinar”, iar Pintilie ar încerca să-i motiveze pe funcționari și să-i verifice mai des!

Răzvan Grecu

Primarul a dosit, un an, cererea unui transportator, după care a pasat responsabilitatea soluţionării, către Consiliul Local

Marius Parteni

Bodoașcă îl poreclește pe Pantazi ”Pinochio de Pașcani” și-i dă o replică dură: „Impostorule, mă acuzi pe mine, fără nici o dovadă, de practici necurate!”?

Răzvan Grecu
Încarcă...