NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Anunțuri publicitare

Gal Codrii Paşcanilor: Lansare apel de selecţie

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Advertisements
  

Nr. contract de finanțare: C19401201011612411126/29.12.2016

Beneficiar: Asociatia Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor

Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor”, cu sediul în comuna Moțca, str. DN28A, judetul Iași, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com, site: http://galcodriipascanilor.ro este compusă din 5 comune: Moțca, Tătăruși, Miroslovești, Stolniceni – Prăjescu si Cristești.

Prin activitatea sa, Asociația GAL „Codrii Pașcanilor” sprijină dezvoltarea localitaților rurale acționând asupra potentialilor beneficiari pentru informarea acestora privind oportunitățile de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), acordarea de sprijin privind elaborarea, selectarea si finanțarea proiectelor.

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” va primi în perioada urmatoare proiecte pentru:

Măsura lansata prin apelul de selecție:

  • M05 / 6AInvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”
  • Data lansării apelului de selecție: 17.06.2020
  • Tipuri de beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin masura M05 sunt:
  • micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐ups) din teritoriul GAL;
  • fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
  • medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

Data limită de depunere a proiectelor este: 26.06.2020

Locul de depunere al proiectelor este la sediul Asociației GAL „Codrii Pașcanilor”, comuna Moțca, Str. DN28A, cod postal 707345, județul Iași *(în incinta caminului cultural, etaj 1).

Advertisements

Suma totală alocată pentru Măsura M05 este de 240.619,02 euro, suma totala alocata acestei sesiuni este de 54.852,17 euro, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabila a unui proiect nu va putea depăși 54.852,17 euro.

Informații suplimentare și detaliate privind accesarea și derularea măsurii M05 sunt cuprinse atât în Fișa măsurii cât și în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului apel de selecție, disponibil pe site-ul Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”. Informațiile detaliate aferente măsurii M05 sunt disponibile în format electronic și/sau pe suport de hârtie la sediul Asociației GAL.

Advertisements
Advertisements

Related posts

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI

Redacția

ANGAJĂM ȘOFER CAT.B 

Redacția

Pierdut cățel bichon maltez, culoare albă, în zona Aerodrom Pașcani!

Redacția
Încarcă...