RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Au fost emise peste 2.500 de acte de catre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi pentru investiții în 2023.12 parcuri eoliene și 4 proiecte de parcuri fotovoltaice se numără printre acestea

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași a înregistrat, pe parcursul anului trecut, peste 2.800 de solicitări pentru reglementarea, din punct de vedere al protecției mediului, a planurilor, proiectelor și activităților economice. Dintre acestea, peste 2.500 au vizat proiecte de investiții – mai jos puteți consulta lista principalele proiecte reglementate.

Potrivit unui comunicat al instituției, 97,35 % din totalul solicitărilor au fost soluționate, restul fiind, la sfârșitul anului, în diferite stadii de evaluare. „Prin aceste acte de reglementare, prin măsurile și condițiile incluse în acestea, ne asigurăm de  faptul că planurile, proiectele sau activitățile supuse reglementării sunt în concordanță cu obiectivele de mediu, se  respectă prevederile legislației în vigoare și se asigură un grad eficient de protecție a factorilor de mediu”, se arată în comunicat. Câteva astfel de proiecte reglementate de APM Iași pe parcursul anului 2023 sau aflate în procedură la finalul acestuia:

– 12 parcuri eoliene cu o putere instalată de cca 630 MW aflate în stadiul de proiect, din care 5 au obținut deja acordul de mediu de la APM Iași (pe raza UAT-urilor Românești, Dumești, Gâștesti, Ruginoasa și Hârlău), unul a devenit chiar funcțional (cel de la Ruginoasa), iar 7 erau în procedură la finalul anului 2023 (Popești, Deleni, Vânători, Erbiceni, Scobinți, Butea, Costuleni); puterea instalată a acestora variază de la 1 la 132 MW energie electrică;

– 4 proiecte de parcuri fotovoltaice, cu o capacitate totală de cca 100 MW (minim 10 MW, max. 35 MW), din care 4 au acordul de mediu emis de APM Iași (la Vlădeni, Lețcani, Țuțora, Deleni)-61 de proiecte pentru instalare a panourilor fotovoltaice în scopul producerii de energie pentru consum propriu,  persoane juridice  (UAT-uri și operatori economici) cu putere instalată de cca 61 MW;

  

– 2 proiecte de cogenerare folosind drept combustibil biogaz (reglementate de APM Iași) și  1 proiect de cogenerare pe baza de gaz metan/hidrogen (în procedură)

– 7 proiecte de împăduriri pe terenuri în afara fondului forestier solicitate de persoane fizice. Suprafețele variază de la 1,2 ha la 14,9 ha pe proiect, suprafața totală impădurită urmând a fi de  31,5 ha (pe teritoriul comunelor Șcheia, Schitu Duca, Dagâța, Deleni, Lețcani, Românești)

– 12 Centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV-uri mici) reglementate în UAT-urile Miroslava, Lespezi, Valea Seacă, Tg. Frumos, Holboca, Tătăruși, Moșna, Podu Iloaie, Românești, Victoria,

Tomești, Brăești;

– 25 insule ecologice subterane reglementate pe raza municipiului Iași

– un Centru Integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV mare)  pentru municipiul Iași – în procedură la APM Iași

“Modernizarea Sistemului de Management Integrat a Deșeurilor (SMID) Iași în vederea tranziției spre economia circulară” – în procedură la APM Iași

– 2 planuri avizate SEA la APM Iași în 2023: PM pentru situl Natura 2000 ROSPA109 Acumulările Belcești și PM integrat pentru siturile Natura 2000 ROSPA0042 și ROSCI 0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut;

– 4 planuri în procedură de avizare la APM Iași pentru siturile NATURA 2000: ROSCI Spinoasa, ROSPA Acumulările Sârca Podu Iloaiei, ROSPA suprapus cu ROSCI Pădurea Floreanu – Frumușica – Ciurea și ROSPA Lacul Ciurbești suprapus cu ROSCI Fânațele Bârca.https://telem.ro/au-fost-emise-peste-2-500-de-acte-de-catre-agentia-pentru-protectia-mediului-iasi-pentru-investitii-in-2023/

Related posts

Concluziile discuțiilor care ar trebui să aducă “Pacea de la Pașcani”: Convenții individuale pe o perioadă de 3 luni, stația de Epurare preluată de operatorul județean. Primarul e de acord, unii consilieri nu (VIDEO)

Marius Parteni

Dezbatere publică pe „Strategia de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023-2028”

Răzvan Grecu

Toma de la ApaVital mută decisiv la Pantazi: Îl obligă să explice cum rămâne cu redevența!!!

Marius Parteni
Încarcă...