NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

29 septembrie, ședință ordinară de Consiliu Local Pașcani. Ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Pașcani se întrunește miercuri, 29 septembrie, în ședința ordinară aferentă lunii acesteia. Sunt 17 hotărâri pe ordinea de zi, care vor fi dezbătute de aleșii locali. Ședința se va desfășura de la orele 10.00.

Ordinea de zi este următoarea:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă al activităților cultelor religioase din bugetul Municipiului Pașcani pe anul 2021 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI, în calitate de consilier local (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de selecție a Administratorului – Director General la S.C.CLP ECOSERV S.R.L în conformitate cu legislația privind guvernanţă corporativă – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind prelungirea mandatului Administratorului Director general al S.C.CLP ECOSERV S.R.L.  – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Paşcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de cerere și de „Acord/Autorizație a administratorului drumului privind lucrările de racorduri și brașsament la rețelele publice de: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații” pentru toate tipurile de branșament la rețelele de utilități existente în zonă – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale (casetele disponibile) având numerele: 125, 126, 127 și 128, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, Județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil numărul 8, în suprafață de 15 mp, situat în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil, în suprafață de 600 mp, situat în municipiul Paşcani, strada Ștefan cel Mare, nr. 17, T. 53, parcela 1 CC, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică ale Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani  – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pascani și a Listei de investiții pentru anul 2021 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 – inițiatori CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Paşcani pentru anul 2021 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2021 – inițiator CRISTIAN RĂȚOI (Dezbatere)

Advertisements

Related posts

Primăria va propune CNI o suprafață în vederea amenajării unei creșe

Răzvan Grecu

Pantazi deranjat că Zanet vorbește neîntrebat în ședințele de CL:„Lasă-mă să pun întrebarea domnule …”

Răzvan Grecu

Autostrada Iaşi-Târgu Mureş repusă pe lista proiectelor în 2016, la inițiativa senatorului Florin Constantinescu

Marius Parteni
Încarcă...