RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Educație

12 iulie: proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar

miercuri-are-loc-proba-scrisa-a-consursului-de-titularizare:-peste-33000-de-candidati-pe-5.163-de-posturi-didactice-disponibile

Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023.

Proba va începe la ora 9:00 și, în județul Iași, se va susține la 66 de discipline și se va desfășura în 4 centre de concurs (Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași).

Pentru acest concurs, la nivelul județului Iași, s-au înscris 1768 de candidați, dintre care 343 de candidați provin din promoția curentă.

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă.

  

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). Conform metodologiei, în aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 

În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen, conform metodologiei.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naţionale şi baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul dedicat.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  19 iulie, până la ora 12:00. 

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 26 iulie.

La nivel județean sunt disponibile 226 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (153 în mediul urban şi 73 în mediul rural).Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar în limba româna – 42 de posturi (258 de candidați), educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar în limba română – 38 de posturi (327 de candidați), profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – 36 de posturi ( 82 candidați),educator – puericultor 15 posturi (14 candidați) etc.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de27-28 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.

Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2023/.

Related posts

Îmbrăţişări la Colegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” din Paşcani

Redacția

Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos a câștigat un proiect pentru dotarea unei camere multisenzoriale

Redacția

Monştrii din ghiozdan. Este nevoie de criminalii din poveşti pentru educaţia celor mici?

Redacția
Încarcă...