Modificări în cazul schimbării domiciliului fiscal

Dacă până acum, contribuabilii care îşi schimbau domiciliul social care reprezenta şi domiciliu fiscal trebuiau să ceară laANAF aprobarea procedurii de modificare a acestuia, de anul acesta ieşenii pot sta liniştiţi acasă. 

 

Conform Ordonanţei de Urgenţă 30/2017, se introduce un nou punct în legea 207/2015, care prevede faptul că „plătitorul nu are obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social, domiciliul”, se precizează în document. De menţionat faptul că atunci când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

Conform legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură cu modificările şi completările ulterioare, prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înţelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice.

Reprezetnanţii ANAF aşteaptă sugestii, propuneri  şi opinii referitoare la acest proiect de act normativ la adresa: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti, cod poştal 050741, (Serviciul Comunicare) sau prin e-mail la adresa: presa@anaf.ro. 

Sursa www.ziaruldeiasi.ro

Loading...