Tinerii pot lua startul pentru fondurile nerambursabile de la stat

Tinerii care doresc să îşi dezvolte afacerea pot accesa o finanţare de până la 120.000 lei. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a lansat de ieri programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2016.

 

Înscrierile încep pe 16 august, la ora 10, doritorii având la dispoziţie 15 zile calendaristice pentru a depune planul de afaceri în vederea obţinerii finanţării. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.Prin Programul START 2016 se finanţează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În cazul alocaţiei financiare nerambursabile se oferă maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei pentru fiecare beneficiar în parte, respectiv în cazul contribuţiei proprii sau credit bancar minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pot beneficia de prevederile programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, mai multe criterii de eligibilitate. Acestea trebuie să fie organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cele cu răspundere limitată debutant (SRL-D) nefiind eligibile în cadrul programului. De asemenea, nu sunt eligibili pentru finanţare agenţii economici care au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori, respectiv firmele care au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut astfel de poziţii în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul www.aippimm.ro, sau de la OTIMMC Iaşi, instituţie situată pe strada Elena Doamna, nr. 61A. 

Sursa: ziaruldeiasi.ro

Loading...