26032019Tue
Last updateMon, 25 Mar 2019 6pmCOMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul Benchmarking al operatorilor de apă

Asociația Română a Apei – Centrul de Excelență pentru Benchmarking,  a organizat în perioada 21-22 iunie 2018, la Neptun, județul Constanța,  seminarul național de Benchmarking dedicat operatorilor regionali.

Acest seminar și-a propus analiza performanțelor operatorilor regionali, conform rezultatelor înregistrate în sistemul de Benchmarking și prezentarea aspectelor concrete privind aplicarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile din infrastructura de apă și a elementelor  semnificative privind fundamentarea politicii tarifare.

 La seminar  au participat  cei mai importanți factori implicați în sectorului de apă și apă uzată, asigurat de operatorii regionali, respectiv reprezentanții ai   Ministerului  Fondurilor Europene, ARA, ai managementului general și financiar de la nivelul operatorilor regionali, ai consultantului de implementare a sistemului – BDO Business Advisory și  domnul președinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, alături de reprezentanți ai A.N.R.S.C..

 

Bogdan ALEXA, în calitate de președinte A.N.R.S.C., cât și în calitatea sa de membru în Comitetul de Coordonare a Centrului de Excelență pentru Benchmarking a adresat un cuvânt înainte tuturor participanților, prin care :

a subliniat importanța   acestui sistem ca instrument de îmbunătățire a performanțelor  operatorilor, atât din punct de vedere al calității serviciilor prestate, al protecției mediului,  precum și pentru creșterea profitabilității,  printr-o cercetare  sistematică și adaptarea celor mai bune practici existente în piață și

și-a manifestat disponibilitatea pentru îmbunătățirea reglementărilor terțiare elaborate de A.N.R.S.C., conform propunerilor primite de la operatori.

 

La seminar au fost prezentate,  de către reprezentanții A.N.R.S.C., a elementelor principale care stau la baza elaborării strategiilor tarifare și stabilirea prețurilor și tarifelor,  în contextul realizării investițiilor în infrastructura de apă, prin intermediul fondurilor europene. De asemenea, au fost prezentate  realizări importante ale operatorilor regionali – Dispeceratul central SCADA, prezentarea managementului de relații cu clienți , utilizarea rezultatelor din benchmarking pentru managementul general  și numeroase studii de caz.

 

La finalul seminarului, domnul președinte a mulțumit participanților, a prezentat principalele concluzii și câteva propuneri de viitor, în principal a subliniat faptul că piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este o piață bine reglementată, care a permis dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată  din România, iar sistemul de benchmarking instituit la nivelul operatorilor regionali este foarte important și permite o îmbunătățire permanentă a performanțelor operatorilor și ar fi benefic dacă ar fi aplicat la nivelul tuturor operatorilor de apă din țară, așa cum de altfel se procedează în multe țări europene. 

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.