19032019Tue
Last updateMon, 18 Mar 2019 7pmHotărârea privind salariile din Primărie considerată nelegală de către Prefectură: Funcționarii publici în pericol să nu-și mai primească salariile, din cauza secretarului Irina Jitaru! (DOC)

O nouă hotărâre de Consiliu Local a fost întoarsă de Prefectură pe motiv că nu este legală! Este vorba despre HCLM Pașcani nr. 200/2017, prin care prevederile revoluției fiscale de transfer al dărilor de la angajator către angajat  au fost puse în practică pentru funcționarii publici și angajații Primăriei.

 

Acest document a fost aprobat pe 21 decembrie 2017 și are ca scop  punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, prin care s-a hotărât contribuțiile pentru asigurările sociale și cele de sănătate să treacă din sarcina angajatorului în cea a angajatului. Tot în această hotărâre s-a transpus și prevederile Hotărârii de Guvern nr.486/2017 prin care salariul minim pe economie a fost majorat la 1.900 lei.

Juriștii prefecturii care au analizat hotărârea adoptată de Consiliul Local au ajuns la concluzia că aceasta a fost emisă fără a respecta prevederile legislației în vigoare. Mai exact, aceștia acuză că astfel de intervenții asupra salariilor angajaților Primăriei trebuiau făcute numai după negocierile cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților. Această etapă în stabilirea grilei de salarizare este una obligatorie și este prevăzută la art.11 alin. 1 din Legea 153/2017, legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”, se arată în Legea 153/2017.

Practic, primarul a inițiat această hotărâre fără să negocieze cu sindicatul care funcționează în cadrul Primăriei. Mai mult, secretarul UATM Pașcani, Irina Jitaru  nu a avut nimic de obiectat când proiectul a fost supus votului consilierilor locali și apoi a contrasemnat de legalitate această hotărâre.

Din acest motiv, prefectul județului a notificat Consiliul Local să remedieze această nelegalitate prin modificarea hotărârii până pe data de 2 aprilie, în caz contrar acesta a anunțat că se va adresa instanței de judecată pentru anularea hotărârii.

Dacă se ajunge în această situație hotărârea va fi suspendată de drept, iar funcționarii vor fi puși în situația de a nu-și mai putea primi salariile.

Menționăm că în ultimele luni mai multe hotărâri de consiliu local au fost adoptate cu încălcarea legilor, consilierii locali fiind chemați tot mai des să revină și să corecteze greșelile. Reamintim că, în conformitate cu prevederile legale secretarul unității administrativ teritorială răspunde de legalitatea hotărârilor emise de consiliul local

 Click aici pentru a vedea adresa nr.55 din 2.03.2018 Institutia Prefect Iași.pdf

Comments   

 
Radu II
+12 # RE: Hotărârea privind salariile din Primărie considerată nelegală de către Prefectură: Funcționarii publici în pericol să nu-și mai primească salariile, din cauza secretarului Irina Jitaru! (DOC)Radu II 2018-03-13 13:56
Ultima fraza din acest articol ar trebui sa dea de gandit ,si cred ca Irina are o sarcina prea grea pentru cat poate duce.E fata tanara,dar ori se pune la curent cu legile ori lasa locul liber.Sunt situatii,cum a fost cea in care a fost implicat Zuzan(dar ala stia) care se poate lasa cu detentie.
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 
 
Morcoveață
+13 # Ba știe!Morcoveață 2018-03-13 14:13
Ba știe,dar în goana de caștiguri cât mai mari,că deh,obrazul subțire cu cheltuială se ține(parfumuri, pantofi,haine,e scapade),a închis ochii și a semnat,ca să-și burdușească contul.Și pe lângă asta,să arate subordonaților ce fată bună este ea că le mărește salariile,de parcă ar da de la ea.Și să nu uităm că de această hotărâre beneficiază și primarul și viceprimarul!
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 
 
coco
+3 # banii inapoicoco 2018-03-13 14:37
Teoretic,si nu numai ,banii incasati de angajatii primariei trebuiesc returnati.
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 
 
Levantinul
+4 # PalariaLevantinul 2018-03-13 18:56
O palarie prea mare pentru Irina Jitaru,înapoi la starea civilă,că făcea bani frumosi si acolo...
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 
 
SOCRATES
+2 # DESPRE RASPUNDERE ...SOCRATES 2018-03-14 08:03
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată* *) administraţiei publice locale

CAP. XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 128
(1) Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-t eritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-t eritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional , administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
(2) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, preşedintele de şedinţă al consiliului local şi al municipiului Bucureşti, precum şi persoana împuternicită să exercite această funcţie, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii.
(3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.
(4) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte.
(5) Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor.
Reply | Reply with quote | Quote | Report to administrator
 

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.