19092019Thu
Last updateThu, 19 Sep 2019 10amANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

 

Denumirea instituţiei/companiei: SC PREST SERV APA SA Paşcani
Domeniile ofertei: control financiar da gestiune
Data introducerii anunţului: 27.01.2016
Denumirea postului: economist control financiar de gestiune, pe perioadă nedeterminată

 

Sarcinile principale șii specifice ale postului:

- Urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor in capitolele şi diviziunile clasificației bugetare conform actelor normative în vigoare;

- Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ai societăţii şi propunerile de rectificare a acestuia;

- Verifică lunar situaţia execuţiei bugetare și urmărirea încadrării in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

- Verifică respectarea prevederilor legate şi reglementarilor Interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deţinute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

- Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii

- Întocmeşte programe de activitate anuale, trimestriale şl lunare, aprobate de directorul general al societăţii

 

Specificaţiile postului:

- Studii obligatorii: licenţiat al unei facultăţi economice de iungă durată acreditate

- Buna cunoaştere a mediului concurenţial de afaceri.

- Experienţă în domeniul financiar contabil de minim 5 ani Vechimea In domeniul controlului financiar de gestiune constituie avantaj.

- Spirit de observaţie, dinamism, eficientă.

- Reale şi excelente abilităţi de comunicare.

 

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 16.02.2016, orele 15:00. la sediul SC Prest Serv Apa SA - Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33. mun. Paşcani, jud. lasi. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530,
e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro , www.serv-apa.ro

Date suplimentare privind concursul se găsesc pe site-ul societăţii noastre www.serv-apa.ro

 

 

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL AUDIT INTERN

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL AUDIT INTERN

Denumirea instituţiei/companiei: SC PREST SERV APA SA Paşcani
Domeniile ofertei: audit intern
Data introducerii anunţului: 27.01.2016
Denumirea postului: auditor intern, pe perioadă nedeterminată

Sarcinile principale și specifice ale postului:

Verifică dacă activitatea societăţii este in conformitate cu politicile, programele şi managementul acestuia, conform prevederilor legale;

Evaluează cât de adecvate sunt controalele financiare şi nefinanciare dispuse de conducerea entităţii economice, și dacă acestea sunt aplicate și in ce măsură, în scopul creşterii eficienței activităţii societăţii; Evaluează cât de adecvate sunt informaţiile financiare şi nefinanciare furnizate conducerii societăţii pentru cunoaşterea realităţilor din unitate;

Protejează elementele patrimoniale bilanțiere și  extrabilanțiere ale societăţii şi identifică metodele de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de ori ce fel

 

Specificaţiile postului:

Studii obligatorii: (licențiat al unei facultăţi de lungă durată acreditate, acreditat ca auditor financiar)
Buna cunoaştere a mediului concurenţial de afaceri.
Experiența în domeniul audit intern de minim 5 ani.
Spirit de observaţie, dinamism, eficienţă.
Reale şi excelente abilități de comunicare.

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 16.02.2016, orele 15:00. la sediul SC Prest Serv Apa SA - Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33. mun. Paşcani, jud. lasi. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530,
e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro , www.serv-apa.ro

Date suplimentare privind concursul se găsesc pe site-ul societăţii noastre www.serv-apa.ro

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.