22052019Wed
Last updateSat, 25 May 2019 7pmA N U N Ț COLECTIV Primăria Comunei Ruginoasa – Serviciu Contabilitate , Impozite și Taxe Locale

I N V I T Ă

persoanele fizice și

persoanele juridice

ce dețin bunuri mobile (mijloace de transport , utilaje agricole) și bunuri imobile : terenuri, clădiri rezidențiale (locuințe) , clădiri nerezidențiale , clădiri mixte, anexe (grajduri , garajuri, magazii...) pe raza comunei Ruginoasa

să se prezinte la biroul ,,operator rol,, (partea dreaptă , parter) în vederea verificării exactității datelor înregistrate (conform declarațiilor de impunere) .

Se vor efectua controale inopinate , în urma cărora se vor aplica sancțiuni celor ce nu se achită în mod corect de obligațiile fiscale și nu au  masa impozabilă înregistrată corect, conform Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015)

,, Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.,,

 

 

 

Urbanism si Compartimentul Financiar Contabil

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.