19092018Wed
Last updateSat, 22 Sep 2018 1pmANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL (SC PREST SERV APA SA Pașcani)

Denumirea instituției/companiei: SC PREST SERV APA SA  Pașcani

Domeniile ofertei: control intern/managerial

Data introducerii anunțului: 28.08.2017

Denumirea postului: specialist control intern/managerial, pe perioadă nedeterminată

Sarcinile principale și specifice ale postului:

-          Efectuarea de analize la nivelul conducerii administrative și a conducerii executive, cât și analize operative la nivelul structurilor societății;

-          Se asigură că în cadrul societății sunt definite reguli, proceduri și un sistem al controlului intern adecvat, care să asigure desfășurarea activității în companie în condiții de eficiență și rentabilitate, cât și conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății;

-          Desfășoară activități de control intern, pentru a identifica și a evalua în mod corespunzător orice riscuri nou-apărute ca urmare a dezvoltării activității;

-          Evaluează repartizarea corespunzătoare a atribuțiilor la toate nivelurile organizatorice și face recomandări pentru evitarea conflictelor de interese;

-          Participă și sprijină activitățile de îmbunătățire a procedurilor și proceselor interne;

-          Elaborează raportări specifice conform cerințelor legislației aplicabile, respectiv cerințelor Consiliului de Administrație al societății și ale conducerii executive;

-          Asigură o bună colaborare cu auditorul intern și extern.

Specificațiile postului:

  • Studii obligatorii: licențiat al unei facultăți de lungă durată acreditate, de preferință în domeniul economic
  • Buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri.
  • Experiență în domeniul economic, juridic sau administrativ de minim 3 ani. Vechimea în domeniul controlului intern/managerial constituie avantaj.
  • Spirit de observație, dinamism, eficiență.
  • Reale și excelente abilități de comunicare.

 

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 15.09.2017, orele 13:00, la sediul SC Prest Serv Apa SA - Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530 sau e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro, www.serv-apa.ro .

Date suplimentare privind concursul se găsesc pe site-ul societății noastre www.serv-apa.ro .

 

 

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.