19092018Wed
Last updateSat, 22 Sep 2018 1pmANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE (SC PREST SERV APA SA Pașcani)

Denumirea instituției/companiei: SC PREST SERV APA SA  Pașcani

Domeniile ofertei: control financiar de gestiune

Data introducerii anunțului: 28.08.2017

Denumirea postului: economist control financiar de gestiune, pe perioadă nedeterminată

Sarcinile principale și specifice ale postului:

-          Urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare;

-          Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii şi propunerile de rectificare a acestuia;

-          Verifică lunar situaţia execuţiei bugetare şi urmărirea încadrării în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

-          Verifică respectarea prevederilor legale şi reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

-          Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

-          Întocmeşte programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de directorul general al societăţii.

Specificațiile postului:

  • Studii obligatorii: licențiat al unei facultăți economice de lungă durată acreditate
  • Buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri.
  • Experiență în domeniul financiar contabil de minim 3 ani. Vechimea în domeniul controlului financiar de gestiune constituie avantaj.
  • Spirit de observație, dinamism, eficiență.
  • Reale și excelente abilități de comunicare.

 

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 15.09.2017, orele 13:00, la sediul SC Prest Serv Apa SA - Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530 sau e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro, www.serv-apa.ro .

 

Date suplimentare privind concursul se găsesc pe site-ul societății noastre www.serv-apa.ro .

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.