21042018Sat
Last updateFri, 20 Apr 2018 9pmANUNȚ PUBLIC S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.

loading...

Consiliul de Administratie al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, organizează la sediul său, din Str. Morilor, nr. 14, Mun. Pașcani, Jud. Iași, selecția candidaților, în vederea desemnării: Directorului Economic.

Procedura de evaluare și selecție a candidaților se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990- legea societăților, republicată, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.

 

Procedura si calendarul desfasurarii procesului de recrutare si selectie, precum si conditiile de participare  la concursul de ocupare a postului de Director Economic se gasesc pe site-ul societatii www.ecosalubritate.ro.  Relatii la telefon 0232/763400.

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.