18112018Sun
Last updateSun, 18 Nov 2018 7pmANUNȚ DE INTERES PUBLIC COMUNA RUGINOASA

AVAND IN VEDERE HOTARAREA NR. 53/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE,CONSTAND IN IMPOZITE, TAXE SI ALTE OBLIGATII DE PLATA DATORATE DE CATRE CONTRIBUABILI LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA INCEPAND CU DATA DE 01 AUGUST 2018 SI PANA LA 01 DECEMBRIE 2018 CONTRIBUABILII POT BENEFICIA DE SCUTIRILE PREVAZUTE DACA STING INTEGRAL OBLIGATIILE PRINCIPALE CONSTAND IN IMPOZITE,TAXE,AMENZI CONTRAVENTIONALE SI ALTE OBLIGATII LA BUGETUL LOCAL,EXIGIBILE LA DATA DE 30.09.2018. CONTRIBUABILII VOR DEPUNE LA REGISTRATURA

PRIMARIEI COMUNEI RUGINOASA,O CERERE TEMEINIC JUSTIFICATA,LA CARE SE VOR ANEXA URMATOARELE:

 

-COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE/CUI

 

 

 

-DOVADA ACHITARII OBLIGATIILOR PRINCIPALE PENTRU

 

CARE SE SOLICITA SCUTIREA

 

 

 

-ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

 

 

 

 

 

Compartimentul Financiar Contabil

 

 

 

 

A N U N Ț COLECTIV Primăria Comunei Ruginoasa – Serviciu Contabilitate , Impozite și Taxe Locale

I N V I T Ă

persoanele fizice și

persoanele juridice

ce dețin bunuri mobile (mijloace de transport , utilaje agricole) și bunuri imobile : terenuri, clădiri rezidențiale (locuințe) , clădiri nerezidențiale , clădiri mixte, anexe (grajduri , garajuri, magazii...) pe raza comunei Ruginoasa

să se prezinte la biroul ,,operator rol,, (partea dreaptă , parter) în vederea verificării exactității datelor înregistrate (conform declarațiilor de impunere) .

Se vor efectua controale inopinate , în urma cărora se vor aplica sancțiuni celor ce nu se achită în mod corect de obligațiile fiscale și nu au  masa impozabilă înregistrată corect, conform Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015)

,, Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.,,

 

 

 

Urbanism si Compartimentul Financiar Contabil

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.