23082019Fri
Last updateSun, 25 Aug 2019 7pmDescription

COMUNA TĂTĂRUŞI, Judeţul Iaşi, titular al proiectului “ SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TĂTĂRUŞI JUDEŢUL IAŞI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iaşi : nu se supune evaluării impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TĂTĂRUŞI JUDETUL IAŞI ( LUCRĂRI SUPLIMENTARE ), propus a fi amplasat în comuna Tătăruşi, judetul Iaşi. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iaşi din mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr.43, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmis.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

Contact

nopic

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.